Alte atribuţii

Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

      a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
      b) acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral;
      c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
      d) acordă graţierea individuală. 
      
      ( Art. 94 - Constituția României)