Acord politic naţional privind creșterea finanţării pentru Apărare (13 ianuarie 2015)

Ținând cont de statutul nostru de ţară membră a NATO și de angajamentele asumate de România, inclusiv în ceea ce privește finanţarea sectorului apărării,

Înţelegând că solidaritatea transatlantică la nivelul statelor NATO trebuie să se manifeste și în ceea ce privește susţinerea cheltuielilor militare,

Angajaţi fiind într‐un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii în cadrul căruia cooperarea în domeniul militar este fundamentul pentru asigurarea securităţii României,

Conștienţi fiind de riscurile la care este expusă România ca urmare a contextului geopolitic regional actual generator de instabilitate și insecuritate și a provocărilor la care este expusă Alianța Nord‐Atlantică,

Preocupaţi fiind de asigurarea unei înzestrări corespunzătoare cu tehnică modernă de luptă pentru Armata României și de îmbunătăţirea permanentă a calităţii vieţii personalului militar și civil care activează în Armata României,

Convinși că printr‐o acţiune hotărâtoare și coerentă, asumată consensul de întreaga clasă politică, putem să ne îndeplinim ca ţară angajamentele asumate în domeniul securităţii și, în același timp, să ne asigurăm pacea și prosperitatea cetăţenilor români,

NOI, semnatarii acestui acord politic naţional, ne angajăm, în toate acţiunile noastre viitoare referitoare la sistemul de apărare, să urmărim atingerea următoarelor OBIECTIVE:

  1. Creșterea finanţării pentru apărare, astfel încât, la nivelul bugetului pentru anul 2017 să se atingă 2% din PIB. Garantăm astfel asigurarea unui suport financiar corespunzător domeniului apărării, ca o condiţie esenţială pentru buna funcţionare a Armatei României, prin susţinerea și dezvoltarea de programe de înzestrare și pregătire.
  2. Menţinerea pentru următorii 10 ani, în perioada 2017‐2027, a unui nivel de finanţare a Armatei de cel puţin 2% din PIB, iar în situaţia în care resursele financiare o vor permite, creșterea acestui procent în funcţie de nevoile de securitate și de obligaţiile pe care România și le poate asuma. Ne angajăm să creăm un cadru predictibil și stabil, astfel încât să fie evitate pe viitor decizii prin care procentul alocat apărării să fie diminuat sub nivelul de 2% din PIB, fapt cu efecte negative asupra capacităţii operaţionale a Armatei.
  3. Garantarea unui consens politic naţional între toate partidele parlamentare care se obligă, indiferent că sunt la putere sau în opoziţie, să respecte angajamentul ferm de susţinere a alocărilor bugetare pentru Armată la nivelul constant de minim 2% din PIB pentru următorii 10 ani.
  4. Susţinerea planificării bugetare multianuale a cheltuielilor militare, pentru asigurarea predictibilităţii politicii de înzestrare a Armatei României cu tehnică modernă de luptă, precum și dezvoltarea unor proiecte de cooperare între industria naţională de apărare și companii de profil din alte state.