Declarație de presă comună susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, și Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker

13:30 | 21 Iunie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut vineri, 21 iunie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei, o declarație de presă comună cu Președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, și Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker.

 

Vă prezentăm în continuare textul declarației de presă a Președintelui României în limba engleză și traducerea în limba română:

It is a pleasure for me to be here, on behalf of the Romanian Presidency of the Council of the European Union, together with President Tusk and President Juncker.

Yesterday and today we have discussed many crucial issues regarding the future of the European Union. I will mention some of them while also referring to the work of the Romanian Presidency of the Council of the EU in the last six months.

Let me start with thanks for your appreciations, Donald and Jean-Claude. For us, it is very important, as it was the first Presidency.

First, the Strategic Agenda that we have adopted reflects entirely the 10 commitments we agreed upon at the Sibiu Summit, the spirit of Sibiu as I call it.

The key aim now is to remain united, determined and effective in our efforts to implement this Agenda and achieve results for all. Romania is strongly committed in this respect.

I particularly welcome that the main priorities and lines of action identified in the Strategic Agenda reflect our common vision for the future of the Union. This is a clear sign of unity and cohesion.

Protecting our citizens, freedoms and values should be central in our future common actions, as we have seen an increasing number of challenges that emerge both within, as well as beyond our borders.

Recently, the Council formally adopted a number of significant legislative files concluded under the Romanian Presidency, in relation to the Banking Union, the improvement of labour and social rights, the deepening of the Single Market, the decarbonisation of transport and the further enhancing of the Digital Europe.

This is Europe at its best and I would like to take this opportunity to thank all Member States, and the European institutions for their support and for their constructive approach that allowed the Romanian Presidency to conclude a significant number of important legislative initiatives.

Second, we have discussed the future Multiannual Financial Framework. The European Council last December asked the Romanian Presidency of the Council to develop an orientation for the next stage of the negotiations.

The Presidency has worked intensively and I am pleased that this hard work and progress are acknowledged in the conclusions of the European Council.

Third, as regards the discussion on the climate change, I would like to express my regret that at this point, a consensus for ensuring a transition to a climate-neutral European Union by 2050 was not reached.

I would like to conclude by saying that I welcome the fact that upon my request, the leaders agreed to have a reference to the Republic of Moldova in the conclusions. 

In my opinion, the agreement of the leaders to strengthen the EU support for the Republic of Moldova by concrete measures is very important.

Thank you!

 

 

Îmi face mare plăcere să mă aflu aici, în calitate de șef al statului care deține în prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene, alături de Președintele Tusk și de Președintele Juncker.

Am discutat ieri și astăzi multe subiecte esențiale privind viitorul Uniunii Europene. Voi menționa câteva dintre ele și voi vorbi și despre activitatea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în ultimele șase luni. 

Voi începe prin a transmite mulțumiri pentru aprecierile voastre, Donald și Jean-Claude! Este foarte important pentru noi, având în vedere că aceasta a fost prima noastră Președinție.

În primul rând, Agenda Strategică pe care am adoptat-o reflectă în totalitate cele zece angajamente pe care le-am luat împreună la Sibiu, „în spiritul Summitului de la Sibiu”, cum îmi place mie să îl numesc.  

Acum, principalul obiectiv este să rămânem uniți, să fim hotărâți și eficienți în eforturile noastre de a implementa această Agendă și de a obține rezultate pentru toți. România este  puternic angajată în îndeplinirea acestui obiectiv. 

Salut în mod deosebit faptul că principalele priorități și linii de acțiune pe care le identifică Agenda Strategică reflectă viziunea noastră comună în ceea ce privește viitorul Uniunii. Acesta este un semn clar de unitate și coeziune.   

Protejarea cetățenilor, a libertăților și valorilor lor ar trebui să fie interesul central al viitoarelor noastre acțiuni comune, dat fiind că ne confruntăm cu un număr din ce în ce mai ridicat de amenințări atât din interior, cât și din afara granițelor noastre.  

Recent, Consiliul a adoptat în mod oficial un număr de dosare legislative semnificative care au fost finalizate sub Președinția României, în ceea ce privește Uniunea Bancară, îmbunătățirea regimului de muncă și al drepturilor sociale, aprofundarea Pieței Unice, decarbonizarea transportului și progresul privind consolidarea Europei Digitale. 

Așa arată Europa în forma ei cea mai bună și aș dori să mulțumesc pe această cale tuturor statelor membre și tuturor instituțiilor europene pentru sprijinul și abordările constructive care au permis României să finalizeze un număr semnificativ de inițiative legislative importante.   

În al doilea rând, am discutat despre viitorul Cadru Financiar Multianual. Anul trecut în decembrie Consiliul European a cerut României să elaboreze un document revizuit pentru noua etapă a negocierilor.  

Președinția a muncit intens și sunt mulțumit că aceste eforturi consistente și progresul obținut sunt recunoscute în cadrul concluziilor Consiliului European. 

În al treilea rând, în ceea ce privește discuțiile referitoare la schimbările climatice, îmi exprim regretul că nu s-a putut ajunge la un consens pentru atingerea obiectivului de emisii zero de CO2 la orizontul anului 2050.

Aș vrea să închei spunând că salut faptul că, la solicitarea mea, liderii europeni au fost de acord să introducem o referire la Republica Moldova în textul  de concluzii.

În opinia mea, acordul liderilor europeni pentru consolidarea sprijinului Uniunii față de Republica Moldova prin măsuri concrete este foarte important.

Vă mulțumesc!

 

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: What is the legacy and the footprint that the Romanian Presidency leaves behind in a time when Europe transitions itself from a political landscape to another? Thank you!/ Care este moștenirea pe care o lasă Președinția română, acum când întreaga Europă se află în tranziție de la un peisaj politic la altul? Vă mulțumesc!

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Well, as I represent here the Romanian Presidency, I think that you noticed the ideas I presented in my exposé a couple of minutes ago. I don’t know if it is good to speak about a legacy, you cannot create a legacy in six months, that’s an illusion. But you can do a decent work in six months. So, let me conclude in a way which is probably a bit unexpected for some. Few people had high expectations when we started our Presidency, most people expected us to be in between somewhere. Well, surprise, I took the laudatio from Donald and Jean-Claude very serious and the fact that Romanian Presidency concluded more than 90 legislative files, you know how much have been concluded in other presidencies, is an indication not only of the intensity and the quantity of the work, but also of the quality. Because we have partners, negotiators and institutions with high standards and so our team, the Romanian team, managed something unexpected and this is why I said that the Romanian Presidency was surprising because it performed way better that expected. So, if we may define this as a legacy that Romania is actually way better than its image, then this is a good legacy. / Pentru că reprezint Președinția română, cred că ați observat ideile pe care le-am cuprins în expunerea mea de acum câteva minute. Nu știu dacă este bine să vorbim despre o moștenire. Nu putem crea o moștenire în șase luni, dar poți face o treabă bună. Deci, aș încheia într-un fel care poate fi neașteptat pentru unii. Puțini au avut așteptări foarte mari când am început Președinția, mulți se așteptau să fim mediocri, pe la mijloc, dar eu am luat foarte în serios laudele lui Donald și ale lui Jean-Claude. Președinția română a încheiat peste 90 de dosare, știți câte se încheiau în alte președinții, ceea ce arată nu numai intensitatea și cantitatea muncii noastre, ci și calitatea – pentru că avem parteneri buni, negociatori și instituții cu standarde ridicate, iar echipa română a reușit ceva neașteptat. De aceea am spus că Președinția română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se așteptau toți. Dacă putem să definim acest lucru ca o moștenire, și anume că România este mult mai bună decât imaginea pe care o are, atunci cred că este o moștenire bună.