Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020

08 octombrie 2020

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie a.c., un mesaj în cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020. Mesajul a fost prezentat de către domnul Constantin Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Securității Naționale - Directorul Oficiului Informații Integrate.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Salut organizarea evenimentului de astăzi, care își propune să valorifice relevanța geo-economică și geo-strategică a României prin promovarea unui dialog aprofundat în domenii semnificative, precum economia, energia, dezvoltarea regională, securitatea, tehnologia și sănătatea.

Institutul Aspen România, parte a rețelei globale a Institutelor Aspen, este deja un actor consacrat în cadrul societății civile românești, care reunește specialiști în domenii foarte diverse ale socialului, constituind un think-tank dinamic, cu un profil bine conturat, atât în plan național, cât și regional.

Institutul Aspen România se remarcă atât prin expertiza de calitate oferită mediului public și privat, cât și prin organizarea de evenimente relevante, cum este cel inaugurat astăzi, care aduc plusvaloare comunicării dintre mediul public, cel de afaceri și cel al organizațiilor neguvernamentale.

Bucharest Forum 2020 are loc într-un context internațional nu doar foarte dinamic, dar și profund volatil și impredictibil din cauza pandemiei de COVID-19, care a declanșat o criză economică cu serioase implicații asupra relațiilor de putere dintre actorii globali.

Cea de-a noua ediție a Bucharest Forum propune o temă provocatoare, Resilience, Pandemics and the Great Acceleration, care răspunde realităților perioadei pe care o parcurgem.

Pentru România, pandemia de COVID-19 reprezintă cea mai dramatică perioadă de după 1989. Pe fondul unei incertitudini globale, mai ales la nivel economic, țara noastră a trebuit să se adapteze într-un timp foarte scurt și va continua să o facă, pentru a implementa toate măsurile necesare de creștere a capacității de gestionare a acestei crize atât pe plan medical, cât și din perspectiva sistemului educațional, a asigurării serviciilor publice și mai ales în ceea ce privește creșterea rezilienței economice.

Chiar și în acest context dificil, România a reușit să obțină de curând statutul de piață de capital emergentă, iar măsurile economice cuprinse în Planul de relansare vor pune bazele noului model de dezvoltare, unul al investițiilor, al responsabilității și al sustenabilității. Pe lângă accelerarea proiectelor de infrastructură de transport și energie, acest nou model urmărește dezvoltarea economică prin digitalizare, inovare, dezvoltare și aplicare de noi tehnologii în agricultură, energie și industrie.

Viitorul economiei globale și al omenirii, în general, depinde de modul în care vom înțelege să răspundem noilor realități economice și de capacitatea de a vedea dincolo de efectele negative ale pandemiei și de creșterile conjuncturale. Va trebui să învățăm să conviețuim cu acest virus multă vreme de acum înainte, dar și să adoptăm în acest timp măsurile economice necesare depășirii efectelor crizei sanitare, pentru a ne putea adapta din punct de vedere tehnologic la noua realitate economică.

În viitorul apropiat sunt necesare eforturi consistente pentru continuarea procesului de consolidare a capacității țării noastre de a se raporta eficient, proactiv și adecvat la impredictibilitatea evoluțiilor din mediul de securitate global, astfel încât să putem gestiona, cu eficacitate și consecvent, orice riscuri și amenințări conexe acestora.

Un stat puternic este un stat care asigură un cadru optim de dezvoltare a democrației participative, în care sunt garantate drepturile și libertățile cetățenilor și este încurajată participarea cetățenilor, inclusiv la soluționarea unor probleme care țin de securitatea națională.

Așa cum stipulează Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, eforturile de îmbunătățire a rezilienței societale și a infrastructurii critice trebuie să fie calibrate pentru a răspunde noilor tipuri de amenințări, survenite inclusiv pe fondul evoluțiilor tehnologice.

Drept urmare, un rol central este acordat colaborării pe multiple planuri: public-privat, cetățean-comunitate și civil-militar.

În scopul garantării unui nivel ridicat de securitate și prosperitate cetățenilor săi, este necesar ca România să depună eforturi susținute în scopul de a întări capacitatea administrativă a instituțiilor sale. Acestea trebuie să poată acționa concertat și eficient pentru elaborarea și implementarea politicilor publice și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile cu aplicarea strictă a legislației naționale și a directivelor și programelor UE în materie.

Garantarea unui mediu economic performant, dinamic și competitiv, în plan investițional și antreprenorial, precum și a stabilității și sustenabilității finanțelor publice reprezintă un alt obiectiv prioritar, la fel cum stimularea creșterii inteligente, sustenabile și incluzive la nivelul României este obligatorie pentru asigurarea prosperității cetățenilor.

Nu în ultimul rând, este esențială dezvoltarea unui sistem educațional incluziv și calitativ, care să contribuie la acoperirea cerințelor pieței muncii și la competitivitatea României în plan internațional.

Stimați participanți la lucrările celei de-a noua ediții a Bucharest Forum, sunt convins că veți contribui cu profesionalismul și experiența dumneavoastră la apărarea, susținerea și promovarea intereselor și obiectivelor României în ceea ce privește consolidarea securității naționale și asigurarea dezvoltării durabile și inteligente a țării noastre.

Doresc succes lucrărilor Bucharest Forum 2020!