Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis cu ocazia ceremoniei de deschidere a programului de formare „Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future”, ediţia a VI-a

11 iunie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 11 iunie a.c., un mesaj cu ocazia ceremoniei de deschidere a programului de formare „Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future”, ediţia a VI-a. Mesajul a fost prezentat de către domnul Constantin Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Securităţii Naţionale, Directorul Oficiului Informaţii Integrate, la Constanța.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Salut inițiativa continuării cooperării, deja devenite tradiție, dintre Academia Naţională de Informaţii «Mihai Viteazul» şi Universitatea Harvard, din Statele Unite ale Americii, la deschiderea lucrărilor celei de-a VI-a Ediții a programului de formare «Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future», organizat sub înaltul patronaj al Administrației Prezidențiale.

Constat că această manifestare își conturează un profil din ce în ce mai bine definit pe palierul think-tank-urilor de referință în zona inițiativelor academice privind securitatea regională și globală.

Felicit organizatorii pentru abordarea multidisciplinară și prezența, la această ediție, a participanților din numeroase state, a reprezentanților decidenților politici regionali, europeni și euroatlantici, a numeroase personalități ale lumii academice și ale societății civile.

Acest lucru confirmă atât importanța acordată evenimentului de către România, cât și interesul crescut pentru situația acestei regiuni. Dezbaterea ar putea contribui la conturarea unei viziuni comune și a unui set de soluții pentru o mai bună fructificare a potențialului regiunii în care trăim.

Pentru România, ca stat aliat, și pentru NATO în ansamblul său, securitatea în regiunea Mării Negre prezintă o importanță deosebită pentru securitatea euroatlantică.

Mai mult, consider că tema programului din acest an - «The New Great Game – Connecting the Black Sea and the Balkans» - este inspirată și de actualitate. Avem nevoie, în continuare,  de o abordare pe mai multe niveluri pentru consolidarea relațiilor și a cooperării transfrontaliere dintre statele din regiunea Balcanilor și a Mării Negre, precum și – în mod prioritar – a legăturii transatlantice.

Regiunea noastră - frontieră a Organizației Tratatului Nord-Atlantic și a Uniunii Europene și un spațiu de intersectare a unor civilizaţii, culturi şi interese  diferite şi diverse - a dobândit o greutate aparte în ecuația de securitate la nivel internațional, fiind marcată, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii ani, de provocări multiple și tot mai complexe.

Zona Mării Negre este un spațiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor și amenințărilor, precum războiul hibrid din Ucraina, asertivitatea Rusiei, terorismul internaţional, conflictele îngheţate, criza migraţiei, agresiunile cibernetice şi comunicaţionale.

Dorim și este necesar ca regiunea Mării Negre și regiunea Balcanilor să rămână un spațiu stabil și predictibil.

În viziunea mea, răspunsul nostru la provocările specifice zonei poate fi sintetizat pe două mari direcții: coeziune (în cel mai larg sens) și adaptare (la noile realități ale mediului de securitate).

În contextul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene, România sprijină menținerea pe agenda de priorități a UE a regiunii Balcanilor de Vest și subliniază importanța unor rezultate concrete, pe măsura progreselor individuale.

Totodată, România urmărește reafirmarea Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, printr-un nou impuls acordat implicării sporite a UE în proiecte de cooperare sectoriale, pe baza Agendei Maritime a Regiunii.

Consolidarea profilului țării noastre în NATO și în Uniunea Europeană, precum şi a parteneriatului strategic cu SUA constituie pilonii de bază ai politicii externe și de securitate a țării noastre. În același timp, România acționează pentru asumarea unui rol activ și constructiv în regiunea Mării Negre.

Astfel, în calitate sa de furnizor regional de securitate, România consideră o prioritate strategică asigurarea stabilităţii regionale. Din această perspectivă, este necesară intensificarea colaborării regionale, bazată pe respectarea strictă a normelor dreptului internațional, prin dialog politic și soluționare pe cale pașnică a divergențelor.

În același timp, amplificarea colaborării regionale pe dimensiunea economică poate aduce beneficii pentru toate statele implicate.

De asemenea, consider că transformarea acestei regiuni nu va putea fi înfăptuită fără investiții majore în educație, privită ca un proces cuprinzător de conștientizare, adaptare și creștere a rezilienței la toate nivelurile.

Cred cu fermitate că asigurarea unui nivel adecvat de cultură de securitate reprezintă cheia gestionării noilor realități și trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicați, de la mediul guvernamental, la simplii cetățeni.

Ideile generate în cadrul programului dumneavoastră au adus în ultimii ani o contribuţie consistentă la nivelul de cunoaştere în domeniul securităţii regionale, europene şi euroatlantice.

Îmi exprim convingerea că și ediţia din acest an a programului va constitui, de asemenea, un referenţial de expertiză util în sintetizarea unor soluţii viabile care să sporească rezilienţa societăţilor noastre în fața provocărilor regionale și, totodată, va stimula identificarea de soluții pentru valorificarea optimă a oportunităților.

De asemenea, dezbaterile ce vor avea loc vor contribui la mai buna cunoaştere reciprocă, la creşterea transparenţei şi la o mai bună înţelegere a fenomenelor şi situaţiilor cu care ne confruntăm, precum şi la o pregătire mai bine fundamentată a specialiștilor în domeniul securității în regiunea Mării Negre.

Vă doresc succes!”