Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută la prezentarea Raportului privind activitatea Ministerului Apărării Naționale pe anul 2015 și a principalelor obiective pentru anul 2016

11:00 | 03 martie 2016

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut joi, 3 martie a.c., o alocuțiune la prezentarea Raportului privind activitatea Ministerului Apărării Naționale pe anul 2015 și a principalelor obiective pentru anul 2016.


Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii:

„Domnule Prim-ministru,
Domnule Ministru al Apărării Naţionale,
Domnilor senatori și deputaţi,
Domnule general, șef al Statului Major General,
Doamnelor și domnilor generali, amirali, ofiţeri, maiștri militari, subofiţeri şi funcţionari civili,
Stimaţi invitaţi,

În primul rând, doresc să vă felicit pentru activitatea din anul 2015! Am ținut în mod special să particip la acest bilanț pentru a onora Armata și în semn de respect pentru cei care servesc sub drapelul tricolor, gata oricând să-și sacrifice viața pentru România.
De fiecare dată când mă aflu în mijlocul dumneavoastră încerc o emoție specială. Prin patriotismul dumneavoastră, militari și civili, ați făcut din Armata României un exemplu.
Armata este unul dintre pilonii statului român, o instituție fundamentală pe care românii o privesc cu apreciere și mândrie. La fel ca și concetățenii noștri, am deplină încredere în Armată, în profesionalismul și devotamentul ei. Pentru toate acestea și pentru modul în care vă faceți datoria în numele României, zi de zi, misiune de misiune, în țară sau în afara granițelor, vă mulțumesc!

Doamnelor și domnilor,
În 2015 am făcut pași importanți pentru Armata României. Putem spune că anul precedent a fost unul al confirmării și consolidării: al confirmării angajamentelor în plan internațional și al consolidării poziției țării noastre în cadrul NATO, în raport cu partenerii strategici, ca aliat credibil și predictibil.
România a demonstrat că își urmărește consecvent direcțiile de politică externă și de securitate - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană.
Am arătat că suntem hotărâți să fim un furnizor de securitate în regiune și că avem inițiative în acest scop.
În 2015 am reușit să reașezăm viziunea noastră strategică pe baze noi şi solide și am trecut de la bune intenții la acțiuni concrete.
Astfel, avem astăzi un acord politic cu privire la alocarea pe o perioadă de 10 ani, începând cu 2017, a 2% din PIB pentru apărare, iar bugetul din acest an furnizează o proiecție în direcția asumată.
Avem o nouă Strategie Naţională de Apărare a Ţării, aprobată de Parlament, care avansează concepte noi, adaptate la noul context internațional. Avem un Plan de Implementare şi un Ghid, de asemenea aprobate, care asigură aplicarea riguroasă și unitară a Strategiei Naționale de Apărare.
În acest demers, Ministerului Apărării Naționale îi revine un rol esențial și am toată convingerea că va răspunde cu profesionalism și eficiență acestor așteptări.
Tot din 2015 avem o nouă lege privind planificarea apărării, care, alături de celelalte documente, oferă fundamentul pentru un nou model de gândire strategică la nivel naţional, în deplin acord cu procesele de planificare NATO.
Nu în ultimul rând, 2015 a însemnat o preocupare constantă pentru dotarea Armatei și pentru antrenarea trupelor din toate categoriile de forțe, inclusiv prin exerciții complexe, naționale sau împreună cu aliații.

Doamnelor și domnilor,
Cred că acțiunile noastre în materie de securitate națională și apărare, dar și demersurile în plan intern trebuie să aibă în vedere construcția României puternice în Europa și în lume. Indiferent câte provocări avem de înfruntat și câte evenimente au loc în plan intern sau extern, acesta trebuie să rămână reperul nostru permanent.
Pentru 2016, principala miză este să continuăm și să extindem la un nou nivel ceea ce am început în anul precedent.
Mă refer la punerea în practică a Strategiei Naționale de Apărare, la parteneriatele noastre strategice, în special cel cu Statele Unite, la angajamentele pe care le-am luat în plan internațional, în cadrul NATO și al organismelor din care facem parte.
Va trebui să ne adaptăm continuu la o realitate complexă și dinamică. Pentru aceasta vom avea nevoie de cunoaștere și anticipare, de instituții eficiente și de colaborare – atât interinstituțională în plan intern, cât și multinațională, cu aliaţii şi partenerii. Realitatea în care trăim ne arată permanent importanța unor alianţe şi parteneriate strategice solide în materie de securitate şi apărare.
Am toată convingerea că anul acesta Ministerul Apărării Naționale își va urmări și îndeplini prioritățile strategice legate de consolidarea prezenţei NATO în România, de alinierea structurii de forţe şi a managementului resurselor umane la standardele aliate, de achiziţionarea de echipamente critice pentru mai buna înzestrare a forţelor şi respectarea angajamentelor asumate prin Ţintele de Capabilităţi la nivel aliat, dar şi de creşterea calităţii vieţii personalului Armatei Române.
Așteptările de performanță pe care le avem de la Armata noastră trebuie însoțite de asigurarea condițiilor necesare pentru cei aflați în serviciul ei, precum și de modernizarea și adaptarea sistemului educațional la noile realități. Unul dintre cele mai bune răspunsuri la actualul grad de incertitudine din mediul internațional de securitate îl reprezintă cunoaşterea și pregătirea adecvată.

Doamnelor și domnilor,
Din perspectiva politicii externe și de securitate, unul dintre cele mai importante evenimente din acest an îl reprezintă participarea României la Summitul NATO de la Varşovia. Acesta a fost prefigurat de organizarea la Bucureşti, în noiembrie anul trecut, a Reuniunii la nivel înalt a statelor din Europa Centrală şi de Est.
Ca Președinte, intenția mea este ca împreună cu toate instituțiile responsabile, în special Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Externe, să generăm un mandat puternic şi ambiţios pentru România în cadrul acestui Summit, pe măsura calității sale de aliat responsabil şi credibil.
România susține întărirea rolului Alianţei Nord Atlantice în domeniul apărării colective şi acordarea unei atenţii sporite atât provocărilor de pe flancul estic, în mod deosebit din regiunea Mării Negre, cât şi celor de pe flancul sudic.

Valenţele strategice ale zonei Mării Negre pentru NATO vor trebui reafirmate şi concretizate prin iniţierea demersurilor de constituire a unei grupări navale multinaţionale.
De asemenea, prezenţa aliată pe teritoriul naţional va trebui întărită prin operaţionalizarea şi funcţionarea optimă a structurilor aliate de comandă şi control, respectiv Unitatea NATO de Integrare a Forţelor şi Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est.
Angajamentele importante asumate la Summitul NATO din Ţara Galilor vor trebui finalizate într-un mod responsabil, inclusiv prin proiecte care să vizeze constituirea de noi structuri multinaţionale. Acest efort va trebui să se regăsească la nivelul tuturor categoriilor de forţe, separat, dar şi la nivel doctrinar, în sensul unor concepte de cooperare.
În paralel, este nevoie de adaptarea structurii de comandă şi control, de asigurarea capabilităţilor necesare, precum şi de corelarea planificării integrate cu planificarea înzestrării şi achiziţiilor.
Gestionarea responsabilă și eficientă a resurselor, atât pentru echipare, cât și pentru pregătire, va fi esențială pe parcursul acestui an. Finalizarea celor două documente majore ale Ministerului, respectiv Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară vă vor ajuta în asigurarea coerenţei strategice.
De asemenea, vom urmări cu atenţie și finalizarea noii Strategii Globale Europene care, după prezentarea şi aprobarea sa în Consiliul European, va trebui să ne ofere cadrul de orientare la nivel european în domeniul securităţii pe termen lung.

Doamnelor şi domnilor,
Valoarea supremă a Armatei României o reprezintă oamenii – militarii și civilii care sunt chemați la datorie în țară sau în afara granițelor, care servesc sub drapelul tricolor în teatrele de operații și oriunde România are nevoie de ei, cu loialitate, profesionalism și patriotism.
Doresc, încă o dată, să vă mulțumesc tuturor. Aveți respectul și aprecierea mea și a cetățenilor României pentru tot ceea ce faceți sub deviza „Onoare și Patrie”.
Sunt convins că obiectivele ambițioase pe care vi le-ați asumat pentru 2016 vor fi îndeplinite.
Vă doresc mult succes în activitate!”