Administrația Prezidențială salută marcarea de către Comisia Europeană a primei Zile a Educației pentru climă

25 noiembrie 2021

Administrația Prezidențială salută marcarea de către Comisia Europeană, pe 25 noiembrie 2021, a primei Zile a Educației pentru climă. Această inițiativă are ca scop reunirea comunității educaționale pentru a face schimb de idei și experiențe cu privire la educația pentru climă, precum și pentru a identifica soluții educaționale inovatoare pentru o Europă mai sustenabilă.

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel național și internațional și constituie provocări majore care își vor pune amprenta tot mai mult asupra vieții noastre de zi cu zi. Unul dintre pilonii îmbunătățirii răspunsului la schimbările climatice este modificarea comportamentului uman, în vederea protejării naturii și a resurselor, iar orice astfel de modificare are la bază educația.

Educația pentru climă este susținută și prin prevederile Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) și prin Acordul de la Paris, tratate internaționale la care România este parte. La COP26, Summitul global pentru climă, care a avut loc recent la Glasgow, tema educației pentru climă a fost din nou prezentă pe agendă, fiind adoptat un program de lucru pentru educația și conștientizarea cu privire la schimbările climatice. Astfel, statele, organizațiile și agențiile relevante sunt încurajate să dezvolte, să promoveze, să faciliteze, și să implementeze programe formale și nonformale de educație și formare centrate pe schimbări climatice la toate nivelurile.

În următoarea perioadă, vor trebui luate anumite decizii referitoare la integrarea învățării despre schimbările climatice în programele de învățământ. Problemele de mediu și schimbările climatice îi preocupă pe tineri însă, din păcate, accesul la o educație pro-activă pentru climă rămâne limitat. Acest tip de educație trebuie făcut accesibil tuturor, indiferent de mediul social de proveniență.

În vederea extinderii accesului la educația privind schimbările climatice și mediul, Administrația Prezidențială a avut în ultimele luni discuții cu experți în educație și schimbări climatice, organizații care au derulat în trecut programe de succes în educația pentru climă și entități care pot asigura finanțare pentru acest tip de educație.

Educația pentru climă presupune familiarizarea cu motivele din spatele schimbărilor climatice, cu efectele socio-economice ale acestora, dar și cu modalitățile de a le limita și de a răspunde la aceste schimbări. Mai mult, acest tip de educație trebuie să angajeze tinerii direct în acțiuni menite să limiteze perturbările climei și efectele acestora, să contribuie la implementarea de politici publice adecvate și să pregătească tinerii pentru meseriile care vor facilita tranziția verde.

Educația privind schimbările climatice și mediul se poate realiza în școli, care trebuie să fie chiar acestea un model de sustenabilitate. Tinerii pot învăța cel mai bine despre eficiență energetică sau reciclare în unitățile de învățământ în care acestea sunt încurajate prin exemple zilnice și infrastructură adecvată. Dialogul dintre Administrația Prezidențială și Guvern a dus la includerea în Planul Național de Redresare și Reziliență a investițiilor în clădiri școlare verzi (mai eficiente energetic, care își generează propria energie verde și care practică colectarea selectivă) și a peste 3.000 de microbuze electrice.

Administrația Prezidențială va susține în continuare, în interacțiunea cu instituții și actori relevanți, implementarea acestor măsuri. De asemenea, va continua să lucreze cu specialiști în educație și schimbări climatice pentru identificarea de măsuri care să faciliteze accesul la educația privind schimbările climatice și cu entități competente în implementarea acestor măsuri.

E important ca fiecare persoană educată în România, indiferent de nivelul de studii, să aibă expunere informațională la factorii care duc la degradarea mediului și schimbările climatice, la modalitățile de a preveni această degradare, precum și oportunitatea de a se implica în timpul perioadei de școlarizare în activități aplicate de protecție a mediului.