Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cursul anului 2014 în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

28 Ianuarie 2015

Astăzi, Comisia Europeană a publicat Raportul privind progresele realizate de România, în cursul anului 2014, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) vizând consolidarea sistemului judiciar și lupta împotriva corupţiei.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, salută faptul că acest raport este unul predominant pozitiv, care arată că progresele identificate de Comisia Europeană în raportul precent s-au consolidat semnificativ. Președintele României ia notă de faptul că acest raport este al doilea consecutiv pozitiv, progresele ţării noastre în îndeplinirea obiectivelor MCV înscriindu-se pe o linie evident ascendentă.

Domnul Președinte Klaus Iohannis consideră că prin concluziile raportului se evidenţiază faptul că obiectivele majore ale reformei justiţiei și luptei împotriva corupţiei sunt, în mare măsură, asumate la nivelul societăţii românești, iar schimbările intervenite indică semne de sustenabilitate.

Președintele României salută concluziile raportului care arată că activitatea principalelor instituţii judiciare și de integritate în combaterea corupţiei a înregistrat o dinamică impresionantă și a generat o încredere sporită a publicului în justiţie. De asemenea, domnul Președinte Iohannis apreciază constatările făcute de Comisia Europeană cu privire la profesionalismul sporit din sistemul judiciar românesc și cu privire la voinţa de a proteja independenţa justiţiei într-o manieră mai consistentă.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, ia notă, pe de altă parte, de observaţiile critice formulate în raport, printre care cele referitoare la reticenţa din partea Parlamentului de a aplica decizii finale ale Curţii Constituţionale, la utilizarea frecventă a ordonanţelor de urgenţă, la respingerea de către Parlament a unor cereri de ridicare a imunităţii pentru parlamentari, fără criterii obiective în acest sens, la lipsa unor reguli clare care să asigure aplicarea rapidă a prevederilor constituţionale privind suspendarea miniștrilor sub acuzare sau a parlamentarilor care fac obiectul unei decizii negative de integritate sau a unei condamnări de corupţie, la expunerea la corupţie și conflicte de interese a procedurilor de achiziţii publice.

Domnul Președinte Klaus Iohannis notează recomandările Comisiei Europene menite să asigure consolidarea procesului de reformă și consideră că este nevoie de continuarea eforturilor pentru a asigura evoluția ireversibilă a reformelor în domeniul justiţiei și combaterii corupţiei, în primul rând în beneficiul societăţii românești și al cetăţenilor români. Garantarea statului de drept, a independenței justiției, precum și sprijinirea luptei împotriva corupției reprezintă priorități majore ale mandatului domnului Președinte Klaus Iohannis.