Declaraţia de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la finalul consultărilor cu partidele și formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul României

19:00 | 28 Ianuarie 2015

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut miercurii, 28 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaraţie de presă la finalul consultărilor cu partidele și formaţiunile politice reprezentate în Parlamentul României.


Vă prezentăm în continuare textul declaraţiei:

„Bună seara. În ceea ce priveste consultările cu partidele politice, am pornit de la obiectivele pe care le avem pentru România. După cum știţi, reforma instituţiilor politice este una dintre priorităţile mandatului meu și primul pas în reforma a clasei politice.Timp de 25 de ani am parcurs o etapă care a însemnat crearea instituţiilor democratice, încheierea tranziţiei, o acumulare de experienţă, dar și un set de experimente în materie, reușite sau nu. Cred că este momentul să trecem la o nouă etapă a democraţiei românești.

Din punctul meu de vedere, această nouă etapă a democraţiei românești ar trebui însemne o resetare a sistemului și o creștere a încrederii cetăţenilor în instituţiile democratice. Astfel, am în vedere trei direcţii:
- participarea este prima – și aici mă refer la asigurarea condiţiilor pentru ca toţi românii să voteze, inclusiv și în special cei din diaspora, dar și la încurajarea participării la viaţa politică în general, la deschiderea spaţiului politic printr-o altă legislaţie a partidelor politice. Trebuie să aducem oamenii mai aproape de politică, să nu avem două Românii, una a politicienilor și una a cetăţenilor.
- integritate – înţeleasă nu atât în sensul său juridic, ci ca mod de lucru care presupune transparenţă și corectitudine în funcţionarea instituţiilor, inclusiv în finanţarea partidelor și a campaniilor electorale. Dacă vrem ca oamenii să aibă încredere în noi, trebuie să funcţionăm noi, clasa politică, în mod transparent.
- în fine, durabilitate – să gândim un cadru legislativ care să asigure nu numai legitimitate, ci și eficienţă în reprezentarea electoratului. Cred că putem să venim cu pachete de legi care ţin mai mult de un ciclu electoral și să construim instituţii solide.
În felul acesta vom putea avea pe termen lung o competiţie electorală mai degraba axată pe dezbateri și soluţii, nu o confruntare de dragul confruntării. Așa se vor diminua și fenomene precum „mita electorală”, „turismul electoral”, „migraţia politică”, redesenarea periodică a hărţilor electorale.

Acesta este cadrul în care am supus partidelor spre discuţie ca subiecte concrete: soluţiile pentru a ne asigura că românii din străinătate au toate condiţiile pentru a-și exercita dreptul de vot și că ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2014 în diaspora nu se va se va mai repeta niciodată; legislaţia electorală atât pentru alegerile locale, cât și parlamentare; legislaţia partidelor politice, precum și cea privind finanţarea partidelor și a campaniilor electorale. În același context, am ascultat opinia partidelor cu privire la nefericita Ordonanţă 55, ordonanţă referitoare la migraţia electorală. De asemenea, o temă importantă pe agendă a fost accelerarea și simplificarea procedurilor pentru cererile de încuviinţare a reţinerii, arestării sau a percheziţiei parlamentarilor. Sigur, aici nu va fi vorba doar de proceduri, ci și de o conduită responsabilă a partidelor și a politicienilor. Am pornit de la premisa că ne putem raporta la aceste subiecte ca instrumente pentru a atinge obiectivele politice mai sus enunţate, și nu ca scopuri în sine. Şi atunci avem mai multe premise să facem o construcţie durabilă.

În fine, în urma discuţiilor au rezultat mai multe concluzii comune, lucru care ne arată că suntem pe drumul bun. În primul rând, toate partidele și-au exprimat disponibilitatea de a susţine simplificarea procedurilor pentru cererile de încuviinţare a reţinerii, arestării sau percheziţiei parlamentarilor pentru a permite justiţiei să-și facă treaba. Există, așadar, toate premisele pentru ca o soluţie legislativă în acest sens să fie adoptată în scurt timp. Inclusiv în lumina raportului MCV dat publicităţii astăzi, în afara consecinţelor imediate, s-ar da astfel și semnalul de voinţă politică așteptat de toată lumea. În al doilea rând, am propus un calendar concret. Până la finele primei sesiuni parlamentare am convenit să avem o soluţie legislativă pentru a asigura votul românilor din diaspora, legislaţia privind alegerile locale și parlamentare, legislaţia partidelor și cea privind finanţarea partidelor și a campaniilor electorale. Vreau să fac o precizare aici. A finaliza la timp aceste proiecte este un angajament pe care partidele îl fac nu în raport cu mine, Președintele, ci în raport cu electorat, care așteaptă aceste soluţii.

O a doua temă mai mare este Raportul MCV care a fost dat publicităţii astăzi și vreau să spun cîteva cuvinte în legătură cu acest raport. În primul rând, trebuie să constatăm că Raportul privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare în cursului anului 2014, este preponderent pozitiv. Una din concluziile cele mai importante ale raportului este legată de faptul că obiectivele majore ale reformei justiţiei și luptei împotriva corupţiei sunt, în mare măsură, asumate la nivelul societăţii românești, iar schimbările intervenite indică semne de sustenabilitate. Următorul pas este ca ele să fie confirmate și întărite pe termen lung.

Salut evaluarea pozitivă a Comisiei Europene cu privire la activitatea instituţiilor cheie din domeniul combaterii corupţiei, fapt ce a condus la creșterea încrederii cetăţenilor români în actul de justiţie. Cu siguranţă că progresele realizate de România în îndeplinirea obiectivelor MCV sunt importante și se înscriu pe un trend ascendent. Este, însă, nevoie de continuarea eforturilor pentru a asigura evoluţia ireversibilă a reformelor în domeniul justiţiei și combaterii corupţiei, în primul rând în beneficiul societăţii românești și al cetăţenilor români.

În acest context, am luat notă de observaţiile critice formulate de către Comisia Europeană. Este datoria instituţiilor și a oamenilor politici să ţină cont de aceste constatări, să acţioneze cu seriozitate și responsabilitate pentru a corecta deficienţele și pentru a elimina semnele de întrebare care mai planează asupra Parlamentului și a clasei politice. Voinţa politică în acest sens trebuie probată prin fapte, în mod constant și în acord cu angajamentele. Este încurajator faptul că azi, la consultări, partidele politice și-au exprimat acordul pentru accelerarea procedurilor pentru cererile de încuviinţare a reţinerii, arestării sau percheziţiei parlamentarilor.

Am luat act și de recomandările Comisiei Europene menite să asigure consolidarea procesului de reformă. Îndeplinirea acestor recomandări trebuie să reprezinte priorităţi pentru autorităţile române, astfel încât România să îndeplinească cât mai curând și integral obiectivele MCV. Vreau să reafirm faptul că garantarea statului de drept, a independenţei justiţiei, precum și sprijinirea luptei împotriva corupţiei reprezintă priorităţi majore ale mandatului meu de Președinte al României. Vă mulţumesc!”