Primirea de către Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a unor ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare

29 Mai 2018

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, i-a primit marți, 29 mai a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Muhammad Amhar Azeth, ambasador agreat al Republicii Indonezia în România, pe domnul Sarayoot Kalayanamit, ambasador agreat al Regatului Thailandei în România, pe domnul Karol Mistrik, ambasador agreat al Republicii Slovace în România, și pe domnul Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza Al-Robaiee, ambasador agreat al Republicii Irak în România, cu ocazia prezentării de către aceștia a scrisorilor de acreditare.

Președintele Klaus Iohannis le-a urat succes noilor ambasadori în îndeplinirea mandatelor și i-a asigurat de întregul sprijin al autorităților române în acest sens. 

Discuțiile cu ambasadorul Republicii Indonezia, domnul Muhammad Amhar Azeth, au reliefat dorința părților de aprofundare a cooperării bilaterale în domenii de interes comun, mai ales în cel economic. Președintele României a evidențiat importanţa stimulării cooperării economice româno-indoneziene, care să se reflecte în proiecte concrete în diverse domenii.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Regatului Thailandei, domnul Sarayoot Kalayanamit, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat potențialul intensificării cooperării bilaterale în contextul special care va fi creat prin preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2019, iar de către Regatul Thailandei a Președinției ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est), în urma relansării dialogului politic dintre Uniunea Europeană și Regatul Thailandei, în toamna anului trecut. Președintele Klaus Iohannis a încurajat dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale în domenii care să se extindă şi dincolo de cooperarea foarte bună în domeniul turismului, ambasadorul Regatului Thailandei asigurând cu privire la prioritatea pe care o acordă acestui scop în cadrul mandatului său.

Cu prilejul primirii ambasadorului Republicii Slovace, domnul Karol Mistrik, Președintele României a exprimat apreciere pentru nivelul și calitatea foarte bune ale dialogului bilateral, relaţia româno-slovacă fiind una cu caracter special. Totodată, discuțiile au reliefat dorința părților de consolidare a relațiilor dintre România și Republica Slovacă, inclusiv a cooperării ca state membre ale Uniunii Europene și aliate NATO. Președintele Klaus Iohannis a informat în legătură cu stadiul pregătirii Summitului Inițiativei celor Trei Mări, care va fi organizat de România în perioada 17-18 septembrie a.c., subliniind dezideratul de a trece într-o nouă fază a Inițiativei, cea a rezultatelor concrete. Ambasadorul slovac a arătat că mandatul său se va concentra pe aprofundarea relaţiei speciale, foarte bune, dintre cele două ţări şi a mulţumit în mod deosebit pentru sprijinul acordat de România pentru menţinerea şi dezvoltarea identităţii minorităţii slovace din țara noastră, apreciind că modelul românesc de tratare a persoanelor aparținând minorităţilor naţionale reprezintă un exemplu pe plan european şi internaţional. La rândul său, Preşedintele României a salutat contribuţia pe care minoritatea slovacă o aduce societăţii româneşti, fiind foarte bine integrată şi constituind o punte de legătură importantă între cele două ţări.

În cadrul primirii ambasadorului Republicii Irak, domnul Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza Al-Robaiee, Președintele României a subliniat că relaţia bilaterală este una solidă şi de durată, pe acest fond fiind necesare eforturi de utilizare a tuturor posibilităților de diversificare a cooperării economice bilaterale, pentru a atinge potențialul real al acesteia, inclusiv în contextul procesului de stabilizare și reconstrucție din Republica Irak. Ambasadorul Republicii Irak a mulţumit României pentru sprijinul constant acordat de statul român ţării sale, inclusiv pentru susținerea unității, integrității teritoriale și suveranității Republicii Irak, pentru condamnarea terorismului în toate formele și manifestările sale, dar şi pentru susţinerea acordată în combaterea acestui fenomen. De asemenea, ambasadorul Republicii Irak a evidențiat deschiderea deplină a autorităţilor ţării sale pentru investiţiile româneşti în diverse domenii de interes comun.