Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la reuniunea informală a Consiliului European (Salzburg, Republica Austria)

20 septembrie 2018 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat în perioada 19-20 septembrie a.c., la reuniunea informală a Consiliului European, desfășurată la Salzburg.

Agenda reuniunii a cuprins următoarele subiecte: problematica migrației, în continuarea deciziilor formulate pe această temă la Consiliul European din iunie 2018, securitatea internă a Uniunii Europene și aspecte privind relațiile externe ale Uniunii Europene.

De asemenea, Prim-ministrul Theresa May a informat asupra poziției Marii Britanii referitoare la evoluțiile în negocierile privind retragerea acesteia din Uniunea Europeană, context în care membrii Consiliului European au avut o discuție (în format UE 27) asupra acestui proces și a elementelor ulterioare de calendar.

Discuțiile privind migrația au vizat elementele cuprinse în concluziile Consiliului European din iunie, atât pe componenta internă a migrației și a reformei sistemului european de azil, cât și în raport cu dimensiunea externă, cu precădere consolidarea cooperării cu statele terțe, de origine și de tranzit, în efortul de gestionare a cauzelor profunde ale migrației. Președinția austriacă a Consiliului Uniunii Europene a făcut o prezentare privind implementarea concluziilor Consiliului European, în special în ceea ce privește cele două concepte noi avansate cu această ocazie – platformele de debarcare a migranţilor în afara Uniunii Europene și centrele controlate din interiorul Uniunii Europene. Totodată, au fost discutate aspectele vizând consolidarea securității frontierelor externe ale UE, inclusiv din perspectiva propunerilor legislative lansate recent de Comisia Europeană privind întărirea acțiunii agențiilor europene în domeniu.

Președintele Klaus Iohannis a subliniat disponibilitatea României de a contribui constructiv la eforturile de implementare a concluziilor Consiliului European din iunie, în scopul unei gestiuni cuprinzătoare și eficiente a acestui fenomen. Președintele României a reiterat faptul că dimensiunea externă a migrației, prin întărirea cooperării cu statele terțe partenere, rămâne, în viziunea țării noastre, un pilon esențial care contribuie la implementarea de soluții durabile de răspuns la presiunea determinată de migrația ilegală.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat susținerea României pentru măsurile vizând consolidarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. În privința politicii europene de azil, Președintele României a reasigurat sprijinul țării noastre pentru continuarea discuțiilor privind reformarea sistemului Dublin, de o manieră care să reflecte principiile solidarității și responsabilității în beneficiul tuturor statelor membre, menținând însă caracterul voluntar al oricărei forme de relocare.

Discuțiile de la Summitul informal au vizat și aspectele referitoare la strategia internă de securitate a Uniunii Europene, cu accent pe măsurile de întărire a cooperării polițienești, de combatere a amenințărilor hibride și a atacurilor cibernetice, prin întărirea sprijinului Uniunii pentru măsurile în plan național în raport cu aceste provocări, precum și cu referire la propunerile recente vizând combaterea radicalizării online.

Președintele Klaus Iohannis a evidențiat, în context, atenția deosebită pe care România o acordă consolidării cooperării în interiorul Uniunii Europene și cu partenerii internaționali în domeniul securității cibernetice. Totodată, Președintele României a subliniat importanța acțiunilor de la nivelul Uniunii Europene în direcția combaterii dezinformării și a știrilor false (fake news), precum și a promovării unei abordări integrate în plan european, de natură să consolideze încrederea cetățenilor europeni în spațiul de securitate al Uniunii Europene.

Un alt subiect de discuție pe agenda reuniunii informale a Consiliului European a fost reprezentat de Brexit. A avut loc un schimb de opinii privind stadiul negocierilor și modalitatea de organizare a fazei finale a acestora, în condițiile în care se apropie termenul până la care este necesară negocierea unui acord.

În cadrul discuțiilor pe acest subiect, Președintele Klaus Iohannis a reiterat importanța menținerii unității UE 27 și de continuare a negocierilor cu o singură voce în scopul încheierii unui acord corect și echitabil cu Marea Britanie. Președintele României a arătat, de asemenea, că principala prioritate este finalizarea Acordului de retragere cât mai curând posibil și găsirea unor soluții privind aspectele divergente, în special cu privire la Irlanda. Președintele Klaus Iohannis a evocat și necesitatea identificării de modalități de continuare a cooperării cu Marea Britanie, având în vedere că aceasta din urmă și Uniunea Europeană  au obiective comune la nivel internațional.