Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la reuniunea informală a Consiliului European pe teme digitale (Tallinn, Estonia)

29 septembrie 2017 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat în perioada 28 - 29 septembrie a.c., la Tallinn, la reuniunea informală a Consiliului European, axată în principal pe viitorul digital al Europei.

În cadrul întâlnirii informale desfășurate joi seară, liderii Uniunii Europene au avut un schimb de opinii cu privire la procesul de reflecție privind viitorul Europei. În acest context, s-a discutat despre pașii de parcurs pentru reformarea Uniunii, a cărei agendă, stabilită la Bratislava și confirmată prin Declarația de la Roma, va trebui să fie pusă în aplicare. Acest obiectiv va trebui îndeplinit în condițiile în care au fost lansate, recent, noi propuneri de către Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, și de către Președintele Franței, domnul Emmanuel Macron.

Cu prilejul reuniunii, liderii europeni au fost de acord că se impune un proces de reflecție asupra direcției de urmat pentru consolidarea Uniunii fără modificarea imediată a Tratatelor.

În intervenția pe care a avut-o, Președintele Klaus Iohannis a insistat asupra nevoii de a menține unitatea proiectului european, precum și de a aborda împreună diferitele inițiative care au fost și care urmează să fie lansate.

Președintele României a subliniat că, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, este nevoie să fie identificate soluțiile potrivite pentru a-l apropia mai mult pe cetățeanul european de Bruxelles.

În contextul pregătirilor pentru Președinția română a Consiliului Uniunii, Președintele Klaus Iohannis a adresat, împreună cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk, invitația membrilor Consiliului European de a participa la Summitul de la Sibiu din primul semestru al anului 2019, propunere care a fost foarte bine primită.

În ceea ce privește reuniunea care s-a desfășurat vineri, aceasta s-a concentrat pe două teme majore: „Viitorul guvernării şi securitatea”, vizând rolul Uniunii Europene, al statelor membre în consolidarea încrederii în mediul de securitate în domeniul digital şi „Viitorul economiei şi societății”, referitor la nevoile viitoare ale Uniunii în materie de infrastructură, piaţă şi forţă de muncă.

În cadrul discuțiilor, Președintele României  a abordat importanța implementării strategiei digitale pentru Piaţa Internă a Uniunii Europene și a subliniat, totodată, faptul că piața unică digitală trebuie să se axeze pe următoarele principii de bază: asigurarea securității cibernetice, creșterea utilizării serviciilor publice digitale eficiente și axate pe utilizatori, sporirea competențelor digitale ale cetățenilor și companiilor.

Cu privire la rolul economiei digitale, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat că aceasta este esențială pentru buna funcționare a Pieței Interne a Uniunii și va permite consumatorilor, inclusiv acelora care locuiesc în zone mai puțin accesibile, îndepărtate sau periferice, să beneficieze de o gamă cât mai largă de opţiuni în ceea ce priveşte produsele şi serviciile digitale.

Totodată, Președintele României a subliniat importanța asigurării în Uniunea Europeană a unui flux liber al datelor fără caracter personal ca o condiție esențială pentru succesul implementării agendei digitale a Uniunii. 

Liderii europeni au constatat că încă nu se poate vorbi despre o piață digitală unică în Uniunea Europeană, întrucât mai sunt multe piedici care trebuie înlăturate. În plus, este nevoie de reglementări care pot fi efectiv aplicate în toată Uniunea, de rețele mult mai performante și, totodată este nevoie ca utilizatorii - cetățeni și firme, să fie protejați de pericolele care sunt inerente unui trafic de date deschis.

Referitor la asigurarea securităţii cibernetice, Președintele Klaus Iohannis a menționat că recentele atacuri informatice asupra Europei au afectat nu numai funcționarea sistemelor informatice, dar au generat și perturbări asupra unor activități economice, ceea ce a dus la pierderi financiare substanțiale şi la diminuarea încrederii utilizatorilor. Președintele României a subliniat că, în absența unei acțiuni concertate și rapide la nivel european, atacurile cibernetice pot genera grave prejudicii economiei și securității în Uniune.

Președintele Klaus Iohannis a evidențiat, de asemenea, necesitatea ca sistemele educaţionale şi de formare să pregătească cetăţenii Uniunii pentru a dobândi competenţele digitale necesare, pentru a face faţă schimbărilor și provocărilor societăţii prezente și viitoare.

O altă temă abordată, importantă pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România, a fost digitalizarea serviciilor publice, a serviciilor oferite de administrația centrală, de administrațiile locale, un domeniu în care interesul tuturor este să se găsească metode de îmbunătățire.