Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la reuniunea informală a Consiliului European (Bruxelles, Regatul Belgiei)

24 mai 2019 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va participa marți, 28 mai a.c., la reuniunea informală a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei.

În cadrul reuniunii, discuțiile vor viza evaluarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai a.c. Liderii statelor membre ale Uniunii Europene vor avea, de asemenea, o discuție preliminară cu privire la candidaţii care urmează să fie desemnaţi în conducerea instituțiilor Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte procedurile de numire, potrivit articolului 15(5) al Tratatului privind Uniunea Europeană, președintele Consiliului European este ales de către membrii Consiliului European cu majoritate calificată pentru o perioadă de doi ani şi jumătate, mandat ce poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul actualului președinte al Consiliului European va expira la 30 noiembrie a.c.

În ceea ce privește funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, conform art.17(7) din Tratatul Uniunii Europene, ţinându-se cont de rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, Consiliul European, prin decizie cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat. Acesta este ales de Parlamentul European cu majoritatea absolută a membrilor săi. În cazul în care candidatul nu întruneşte majoritatea necesară, Consiliul European trebuie să propună în termen de o lună un nou candidat, supus aceleiaşi proceduri de alegere de către Parlamentul European. Consiliul, în acord cu preşedintele ales, propune componenţa Colegiului Comisarilor.

Ulterior, preşedintele Comisiei Europene, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi ceilalţi membri ai Comisiei Europene sunt supuşi votului de aprobare al Parlamentului European, în urma audierilor organizate de acesta. Pe baza acestei aprobări, componenţa Comisiei este aprobată şi de Consiliul European, cu majoritate calificată. Mandatul actualului preşedinte al Comisiei Europene va expira la 31 octombrie a.c.

Consiliul European, conform articolului 18 al Tratatului privind Uniunea Europeană,  acționând pe baza majorității calificate, cu acordul președintelui Comisiei Europene, va numi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, mandatul actualului Înalt Reprezentant urmând să expire la data de 31 octombrie a.c.