Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European (Bruxelles, 12-13 decembrie a.c.)

13 Decembrie 2019 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat, în perioada 12-13 decembrie a.c., la reuniunea Consiliului European de iarnă, precum şi la Summitul Euro în format extins şi la reuniunea Consiliului European în format UE27, care a avut loc în contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.

Agenda Consiliului European a cuprins subiecte legate de combaterea schimbărilor climatice, viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, organizarea unei Conferințe privind viitorul Europei, precum și relațiile externe ale Uniunii Europene.

Referitor la combaterea schimbărilor climatice, liderii europeni au avut o discuţie cu privire la asigurarea neutralității climatice a Uniunii până în 2050, în linia angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris. La finalul unei îndelungate dezbateri, statele membre, cu excepţia Poloniei, au acceptat acest obiectiv. În consecinţă, în condiţiile în care un stat membru nu s-a putut angaja la acest moment asupra obiectivului neutralității climatice pentru 2050, liderii vor reveni asupra subiectului la Consiliul European din iunie 2020.

Discuțiile cu privire la acest subiect au vizat modalitățile de a asigura o tranziție justă și echitabilă, care să țină cont de particularitățile și provocările presupuse de atingerea neutralității climatice pentru fiecare stat membru. Textul concluziilor se referă la aceste specificități, care țin de realități economice și puncte de pornire diferite, precum și de mixul energetic național al statelor membre. Din acest punct de vedere, se subliniază necesitatea unui cadru flexibil, dotat cu instrumente și investiții adecvate, de care să beneficieze toate statele membre.

De asemenea, în textul concluziilor se evidențiază importanța investițiilor publice și private în asigurarea tranziției, sprijinind intenția Băncii Europene de Investiții de a  mobiliza 1 trilion euro pentru măsuri legate de protecția mediului și schimbări climatice în perioada 2021-2030. Totodată, liderii au subliniat importanța viitorului Mecanism pentru o Tranziție Echitabilă. Mecanismul va facilita investiții de 100 miliarde euro pentru regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție.

Președintele României a exprimat sprijinul de principiu pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, evidențiind importanța garantării unor măsuri echilibrate, adaptate circumstanțelor naționale, pentru a se evita adâncirea decalajelor de dezvoltare între statele membre. Preşedintele Klaus Iohannis a pledat pentru o reflectare adecvată a nevoilor de finanțare  ale României în viitorul cadru financiar multianual, care să faciliteze convergența economică și coeziunea cu celelalte state membre, dar și adoptarea măsurilor necesare tranziției la neutralitatea climatică.

Un alt subiect pe agenda Consiliului European în format UE28 a fost viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Prin concluziile adoptate, liderii europeni au agreat ca Preşedintele Consiliului European să preia negocierile în vederea ajungerii la un acord.

Consiliul European a adoptat concluzii cu privire la organizarea unei Conferințe privind viitorul Europei în perioada 2020-2022, mandatând Consiliul Uniunii Europene să agreeze obiectivele şi modul de funcţionare al acestei conferinţe. Conferinţa prevede consultarea amplă a cetăţenilor europeni, cu implicarea tuturor instituţiilor europene şi a statelor membre, inclusiv a Parlamentelor naţionale. Procesul va fi unul incluziv, cu implicarea tuturor statele membre în mod egal.

Liderii au agreat şi concluzii privind demersurile viitoare legate de relațiile UE-Africa, solicitând Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant să pregătească o bază pentru discuţii strategice asupra relaţiilor, în perspectiva Consiliului European din luna iunie 2020 şi a viitorului Summit UE-Africa.

Totodată, Consiliul European a reiterat sprijinul deplin pentru ordinea internaţională bazată pe reguli globale. În contextul blocării mecanismului Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) de soluţionare a disputelor, a cerut Parlamentului European şi Consiliului să examineze, cu prioritate, propunerile Comisiei Europene de adaptare, în linie cu regulile OMC, a legislaţiei UE.

În ceea ce privește Turcia, Consiliul European a reafirmat solidaritatea deplină cu Grecia şi Cipru privind acţiunile recente ale Turciei din Marea Mediterană.

De asemenea, liderii europeni au exprimat solidaritatea cu Albania, în urma cutremurului recent, şi au salutat anunţul Comisiei Europene privind oferirea de asistenţă umanitară şi de a organiza o conferinţă a donatorilor.

Discuțiile liderilor europeni din cadrul Summitului Euro în format extins au vizat stadiul actual al procesului de revizuire a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate, consolidarea Uniunii Bancare, precum și Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate. Președintele României a reiterat susținerea pentru o abordare incluzivă, precum și pentru eforturi menite a asigura condiții de concurență echitabile între toate statele membre.

De asemenea, liderii europeni au avut un schimb de opinii în urma alegerilor din Marea Britanie din 12 decembrie, invitând Comisia să prezinte un proiect de mandat cuprinzător pentru relaţiile viitoare dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană imediat după data retragerii. Rezultatul alegerilor creează premisele pentru o retragere ordonată a Marii Britanii, prin ratificarea în perioada imediat următoare în Parlamentul britanic a Acordului de Retragere. Acest Acord este cea mai bună soluţie pentru protejarea drepturilor cetăţenilor români care trăiesc în Marea Britanie.

La solicitarea României, a fost introdusă în concluziile Consiliului European o referire explicită la asigurarea unui tratament egal şi echitabil pentru toate statele membre şi în interesul cetăţenilor acestora, ca rezultat al viitoarelor negocieri.