Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia marcării a 40 de ani de la adoptarea Actului Final de la Helsinki

04 iunie 2015 | Uniunea Europeană

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 4 iunie a.c., un mesaj cu ocazia marcării a 40 de ani de la adoptarea Actului Final de la Helsinki, mesaj transmis participanților la Conferința „Actul Final de la Helsinki - de 40 de ani fundamentul securității europene”, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, de către domnul Consilier Prezidențial Lazăr Comănescu.

Vă prezentăm textul mesajului:

„Marcarea, cum se cuvine, a patru decenii de la adoptarea Actului Final de la Helsinki este în egală măsură oportună și necesară cu atât mai mult cu cât conținutul acestui document rămâne pe deplin valabil și astăzi. Este cazul să reamintesc, aici și acum, contribuția de excepție pe care diplomația românească a avut-o în tot acest proces și să le mulțumesc diplomaților noștri pentru reușita lor într-unul dintre cele mai substanțiale demersuri de politică externă românească. 

Actul Final reprezintă de 40 de ani fundamentul securității pe continentul nostru, iar principiile convenite atunci trebuie să ghideze în continuare modul de relaționare dintre state: respectarea suveranității și integrității teritoriale ale statelor, inviolabilitatea frontierelor, interzicerea utilizării forței sau amenințării cu forța în soluționarea diferendelor dintre state, respectul deplin al drepturilor omului și al drepturilor fundamentale. 

În mod deosebit, aș sublinia aici cerința îndeplinirii cu bună credință a obligațiilor ce revin statelor, în conformitate cu dreptul internațional. Aplicarea acestui principiu stă la baza construcției încrederii. În situația de securitate actuală, reafirmarea acestei înțelegeri a legii este cu atât mai importantă. 

Într-adevăr, contextul actual de securitate se confruntă cu provocări majore: conflictul din Ucraina, dar şi persistența conflictelor prelungite din zona Mării Negre. Aceste provocări aduc atingere, în mod nemijlocit, principiilor fundamentale ale Actului Final de la Helsinki. 

De aceea, credem că, la 40 de ani de la adoptarea acestuia, respectarea principiilor de drept internaţional care guvernează relaţiile dintre state, precum şi implementarea tuturor angajamentelor cu caracter juridic sau politic, asumate la nivel internaţional, rămân precondițiile majore de natură să contribuie la realizarea unei «Comunități de Securitate unice și indivizibile, fără falii și linii de diviziune» în spațiul OSCE. 

România recunoaște și sprijină rolul unic al Organizaţiei în eforturile de întărire a securității și cooperării în Europa, pe baza abordării cuprinzătoare a securității, a mandatului cuprinzător în privința reglementării conflictelor, a funcționării mecanismelor și instituțiilor autonome, precum şi a misiunilor din teren. În acest cadru, România urmărește să își asume un rol activ, alături de partenerii săi din UE și aliații NATO. 

Implicarea în acțiunile asumate în format OSCE în contextul actualei crize din Ucraina este relevantă în acest sens și pe deplin de înțeles. Suntem vecin direct al Ucrainei, avem interese legitime legate de securitatea și stabilitatea regională, sprijinim consecvent apropierea Ucrainei de UE și NATO. 

Rezolvarea conflictului prelungit din Republica Moldova rămâne o prioritate majoră pentru România. Sprijinim negocierile în formatul «5+2», ca unic cadru care garantează transparența și legitimitatea unei soluții durabile bazate pe respectarea deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, conform principiilor agreate la nivel internaţional, inclusiv în cadrul OSCE. 
În aceeași linie, a unui rol activ în cadrul OSCE, România și-a asumat președinția Comitetului de Securitate al OSCE în perioada 2015 -2016, în dorința de a contribui la eforturile de întărire a profilului OSCE pe dimensiunea amenințărilor transnaționale. 

Așa cum am mai subliniat, principiile enunțate în Actul Final de la Helsinki rămân pe deplin valabile și trebuie să se situeze în continuare la baza activității OSCE. Respectarea întocmai a acestor principii și a angajamentelor asumate de fiecare stat sunt condițiile esențiale pentru ca OSCE să-și poată juca și mai departe rolul pe care îl merită în arhitectura europeană de securitate. În același timp, este nevoie să se țină seama permanent de evoluțiile și tendințele care se manifestă pe continent. Este de remarcat, de exemplu, rolul din ce în ce mai important pe care societatea civilă îl are în dinamica activităţii OSCE. Menţinerea unui dialog deschis cu societatea civilă, care, prin aportul său, poate aduce valoare adăugată procesului de decizie la nivelul guvernamental se impune ca o necesitate într-o asemenea perspectivă. 

În concluzie, reiterez sprijinul ferm al României pentru rolul jucat de OSCE în eforturile de consolidare a păcii, democrației și stabilității în Europa și atașamentul consecvent al României față de principiile fundamentale cuprinse în Actul Final de la Helsinki, pe care le considerăm piatra de temelie a relațiilor interstatale din spațiul euroatlantic.”