Discursul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la Forumul „Noi Perspective ale Parteneriatului Strategic Statele Unite - România”

11:00 | 30 Martie 2015 | Statele Unite ale Americii

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat luni, 30 martie a.c., la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, la Forumul „Noi Perspective ale Parteneriatului Strategic Statele Unite - România”, prilej cu care a susținut următorul discurs:
 


Domnule Președinte Constantinescu,
Domnule congresmen Turner,
Excelenţe,
Domnule chargé d'affaires,
Domnule rector,
Onoraţi academicieni,
Domnilor parlamentari,
Doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest forum de dialog dedicat Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, în contextul celebrării a 135 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. Doresc, totodată, să salut prezenţa, la acest eveniment, a congresmenului Turner, copreședintele Grupului de Prietenie pentru România din Congresul SUA. Pentru mulți dintre dumneavoastră, congresmenul Turner nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre vocile puternice din Camera Reprezentaţilor, un adevărat prieten și un susţinător apropiat al României la Washington. În această calitate, a contribuit semnificativ la dezvoltarea relaţiilor dintre România și SUA, aflate în prezent la nivelul lor cel mai ridicat, cu o perspectivă de amplificare fără termen de comparaţie. Am convingerea că rezultatele acestui Forum se vor concretiza în noi proiecte de cooperare, în dezvoltarea direcţiilor principale ale Parteneriatului Strategic și într-o colaborare sporită a tuturor celor care își doresc ca această relaţie să crească în mod consistent.

Doamnelor și domnilor,
Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă un reper fundamental al politicii externe a României și va continua să ocupe același loc privilegiat în arhitectura politicii noastre externe, alături de apartenenţa la NATO și la UE. Parteneriatul încununează o relaţie bilaterală bogată, care s-a născut oficial la 14 iunie 1880. Atunci s-au pus bazele amplificării raporturilor dintre statele noastre și apropierii acestora în decursul ultimului secol. Pe acest drum, am avut întotdeauna în comunitatea românească din SUA o ancoră sigură și puternică. Amplificarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă o prioritate majoră pentru politica externă și de securitate a României, sprijinită ferm de întreaga clasă politică și de cetăţenii ţării. Mai mult, relaţia privilegiată între SUA și România este o garanţie solidă pentru stabilitatea întregii regiuni, în mod deosebit acum, în contextul geopolitic marcat de provocări majore în Vecinătatea estică și în plan global. Parteneriatul Strategic cu SUA s-a dezvoltat pas cu pas și, de la momentul semnării sale, acesta a avansat pe o traiectorie ascendentă, foarte solidă.

Doamnelor și domnilor,

România dorește ca dialogul politic și colaborarea cu SUA să continue și să se diversifice în toate domeniile de cooperare. Dimensiunea politico-militară și de securitate este și va rămâne, prin prisma obiectivului consolidării prezenţei americane în România și în Marea Neagră, componenta cea mai vizibilă și cea mai dinamică a Parteneriatului Strategic. Operaţionalizarea sistemului american de apărare împotriva rachetelor balistice de la Deveselu va încununa munca și dedicaţia comună și va reprezenta o contribuție româno-americană extrem de valoroasă la securitatea transatlantică. De asemenea, România va continua să fie același partener solid și de încredere al SUA în misiuni internaţionale, inclusiv cele sub egida NATO.

Securitatea poate și trebuie să producă rezultate și în alte domenii. Astfel, cooperarea bilaterală în plan economic și, în relaţie directă cu acesta, în domeniile educaţiei, cercetării știinţifice, inovării este esenţială nu doar pentru stimularea creșterii economice și modernizarea României, ci și pentru oamenii de afaceri americani interesaţi de potenţialul economic deosebit al ţării noastre. Considerăm că trebuie să depunem eforturi și să avem aceeași ambiție pentru a atinge și în relațiile comerciale și în domeniul investițiilor americane în România același nivel de colaborare ca în domeniul politico-militar.

Investițiile americane reprezintă nu doar o sursă de finanţare, ci și un instrument de modernizare economică, prin transferul tehnologic și dezvoltarea resurselor umane. Am făcut multe, dar nu am făcut încă suficient. Ne dorim ca SUA să se afle printre primii 10 investitori străini din România. Pentru aceasta, putem pleca de la potențialul incontestabil al țării noastre provenit dintr-un capital uman bine educat și competitiv și din avantajele conferite de poziţia noastră geostrategică. Dimensiunea economică poate să devină - de ce nu - motorul principal de creștere al Parteneriatului Strategic.

Mai multă predictibilitate și mai multă transparenţă a actului guvernamental și a procesului legislativ sunt condiții esenţiale pentru atragerea de noi investiţii sau extinderea celor existente. Susțin, așadar, continuarea implementării Planului de Acţiune vizând guvernanţa economică. Acesta poate contribui la crearea unui context atractiv pe termen lung pentru investitorii străini. Desigur, este importantă stabilitatea, transparenţa legislativă, angajarea în dialog a comunităţii de afaceri și a tuturor actorilor implicaţi, iar atunci când sunt necesare schimbări ale cadrului legislativ și de reglementare, acest lucru să devină un gest natural al actului de guvernare.

Stabilitatea politică și macroeconomică a României, pe fundalul tulburărilor din vecinătatea sa, constituie argumente puternice pentru a deveni un „hub” al investiţiilor americane în regiune. Dincolo de dimensiunea deloc de neglijat a pieţei românești, economia românească are de oferit multe oportunități de afaceri; domenii precum energia, infrastructura strategică, IT-ul ar trebui să fie prezente pe o listă scurtă de arii prioritare. Orice avans în acest sens va veni în întâmpinarea așteptărilor cetăţenilor și va contribui la crearea de noi locuri de muncă și, evident, la creșterea bunăstării.

Doamnelor si domnilor,

România susține ferm finalizarea cât mai rapidă a negocierilor și încheierea acordului privind Parteneriatului Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Dincolo de beneficiile certe pe care le va aduce în egală măsură pentru Europa și Statele Unite ale Americii, un puternic parteneriat transatlantic este cu atât mai necesar dacă avem în vedere provocările generate de o piaţă economică globală. Permiteţi-mi să subliniez în acest context importanţa securităţii energetice. Eliminarea barierelor comerciale în domeniul energetic este crucială pentru consolidarea domeniului energetic și securitatea energetică a Europei. În lumina evenimentelor actuale din vecinătatea estică și ţinând cont de precedente, energia a devenit o armă politică, iar urmărirea independenţei energetice cel mai bun mijloc de apărare și prevenire a vulnerabilităţilor. Tocmai de aceea, securitatea energetică trebuie să ocupe în 2015 și în viitor un loc esenţial în dialogul economic dintre România și Statele Unite ale Americii. România poate deveni cea mai importantă destinaţie de investiţii în regiune pentru companiile americane în domeniul energiei, viaţa noastră fiind tot mai deschisă la expertiza și investiţiile din SUA.

Doamnelor și domnilor,

Sunt și alte domenii care țin de securitatea națională: educația și inovația în cercetare. Performanţele inteligenţei românești sunt recunoscute la saloanele de profil și la concursurile internaţionale de inventică. Sunt realităţi care îndreptăţesc la optimism și care ne fac să căutăm soluții pentru a accede în topul economiilor europene și mondiale. Este nevoie de mecanisme instituţionale viabile prin care capacitatea individuală de inovare să fie transpusă în domeniul comercial și economic. Procesul de interacţiune accelerată a educaţiei cu mediul economic trebuie consolidat. Parteneriatul Strategic cu SUA are un potenţial care așteaptă să fie fructificat și pe această dimensiune prin dezvoltarea contactelor bilaterale directe la nivelul universităţilor și al institutelor de cercetare din România și SUA. Implicarea reprezentanţilor comunității de afaceri ar aduce cu siguranță o valoare adăugată și progrese mai importante în toate domeniile. Sperăm ca partenerii noștri americani să răspundă cu deschidere acestor interese ale României, cu atât mai mult cu cât educaţia și cercetarea se numără printre cele 10 domenii prioritare de cooperare reflectate în cadrul „Declaraţiei Comune”.

În această casă comună a știinţei, apreciez că universitățile, organizațiile de cercetare, asociațiile se pot implica și pot să joace un rol constructiv în cadrul viitoarelor proiecte și dezbateri pe această temă. Comunicarea apropiată - inclusiv în cadrul unor forumuri care să aducă împreună reprezentanții comunităților de afaceri, științifice și academice din România și SUA -, amplificarea networking-ului între partenerii români și cei americani, o promovare mai bună a partenerilor români peste Ocean, cu implicarea și a comunității române, bine integrată în economia, în mediul academic și în cercetarea din SUA, reprezintă tot atâtea modalităţi de a consolida colaborarea noastră bilaterală în aceste domenii.

Doamnelor și domnilor,


Perspectiva relaţiilor dintre Statele Unite și România nu a arătat niciodată mai promiţătoare și mai plină de speranţă. Este în puterea fiecăruia dintre noi să facem ca această perspectivă să devină realitate. Sunt deplin încrezător că, împreună cu partenerii americani, vom insufla o energie sporită acţiunilor comune astfel încât 2015, anul celei de-a 135-a aniversări a relaţiilor diplomatice dintre țările noastre, să devină un reper pentru excelenţă, sub raportul realizărilor acumulate în cadrul Parteneriatului Strategic.

Vă mulţumesc!