Declaraţie comună a Președintelui Republicii Polone, Bronislaw Komorowski, și a Președintelui României, Klaus Iohannis

12 Martie 2015 | Polonia

Reiterând importanţa și semnificaţia Declaraţiei comune a Președinților Republicii Polone și României privind Parteneriatul Strategic bilateral, adoptate la București, la 7 octombrie 2009,

Luând în considerare apartenența Poloniei și României la comunitatea euroatlantică, angajamentul lor ferm faţă de valorile democraţiei și drepturilor omului,

Subliniind angajamentul deplin al celor două ţări pentru:

- întărirea rolului NATO ca structură indispensabilă pentru apărarea colectivă, precum și pentru securitatea europeană și internaţională,
- o Uniune Europeană solidă, caracterizată prin coeziune, solidaritate, capacitate inovatoare, în măsură să promoveze o politică externă și de securitate eficientă și să acţioneze ca un actor major pe scena internaţională,
- o relaţie transatlantică puternică,
- extinderea spaţiului valorilor euroatlantice,
- un sistem global solid, fundamentat pe respectarea dreptului internațional, în special a principiilor suveranității statelor, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor, capabil să răspundă provocărilor majore de securitate,
- o cooperare eficientă în plan multilateral,

Având în vedere recentele evoluții îngrijorătoare din regiunea noastră,

Constatând că agresiunea rusă împotriva Ucrainei și anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea au schimbat situaţia de securitate din Europa,

Ținând cont de responsabilitatea comună a Poloniei și României privind securitatea, stabilitatea și prosperitatea în spaţiul lor de apartenenţă geopolitică,

Președinţii Republicii Polone și României au convenit următoarele:

1. Polonia și România vor promova consecvent unitatea și solidaritatea politică în cadrul UE și NATO, cooperarea NATO-UE, precum și consolidarea legăturii transatlantice, inclusiv prin asigurarea unei coordonări permanente pe teme de interes strategic.

2. Având în vedere necesitatea unei abordări pragmatice și a unei cooperări consolidate pe palierul de securitate și apărare, se va acționa pentru constituirea unui mecanism de consultare permanentă la nivelul Administrațiilor Prezidențiale ale celor două ţări.

3. Polonia și România se vor susţine reciproc în îndeplinirea unor obiective de referinţă comune în plan european, precum: continuarea aprofundării construcţiei europene pe baza valorilor și principiilor sale fondatoare, susţinerea politicilor europene ce vizează creșterea economică, consolidarea Uniunii Economice și Monetare, întărirea securităţii energetice, continuarea procesului de extindere, promovarea unei Politici Europene de Vecinătate și a unui Parteneriat Estic revizuite - urmărind crearea în proximitatea UE a unui spaţiu al prosperităţii și stabilităţii, finalizarea cât mai rapidă a negocierilor privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP).

4. Polonia și România vor coopera strâns în domeniul securității energetice, inclusiv prin acordarea de sprijin pentru Uniunea Energetică, prin dezvoltarea unor coridoare de tranzit nord-sud și printr-o diversificare sporită a surselor de aprovizionare.

5. Polonia și România vor continua să acţioneze pentru asigurarea unei perspective europene statelor Parteneriatului Estic semnatare ale Acordului de Asociere cu UE (Republica Moldova, Ucraina, Georgia). În acest sens, vor urmări promovarea unor proiecte concrete vizând susținerea consolidării instituționale și a proceselor de reformă din aceste țări.

6. Polonia și România vor susține la nivelul comunităţii euroatlantice toate demersurile vizând asigurarea unui răspuns eficient la orice ameninţare la adresa ordinii juridice pe continent și a frontierelor recunoscute internaţional.

7. Pe linia deciziilor Summitului NATO de la Newport (2014) și în perspectiva Summitului NATO de la Varșovia (2016), Polonia și România susțin și vor acţiona consecvent pentru întărirea flancului estic al Alianţei prin ansamblul mijloacelor de care NATO dispune sau pe care le va crea. Cele două ţări își vor sincroniza și intensifica demersurile în cadrul NATO vizând o prezenţă aliată robustă, credibilă și sustenabilă pe teritoriile lor, precum și în plan regional. În context, Polonia și România consideră esențială asigurarea unor bugete pentru apărare corespunzătoare, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel Aliat.

8. Polonia și România vor urmări dezvoltarea parteneriatelor lor strategice cu SUA. În domeniul securităţii, cele două ţări vor urmări, printre altele: asigurarea unei prezenţe relevante a forţelor americane pe propriile teritorii, o contribuţie optimă la dezvoltarea proiectului sistemului de apărare antirachetă în Europa, participarea la misiuni și exerciţii comune, precum și combaterea terorismului.

9. Polonia și România se angajează să conlucreze pentru continuarea dialogului regional dintre țările membre UE și NATO din Europa Centrală și de Est, în cadrul formatului de consultări lansat la Varșovia, în 2014, la nivel de șef de stat.