Declarația Președinților României, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei

24 decembrie 2020 | Republica Moldova

Noi, Președinții României, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei, o felicităm pe doamna Maia Sandu cu prilejul învestirii sale ca Președinte al Republicii Moldova.

Maia Sandu a primit un mandat ferm de la cetățenii Republicii Moldova, care așteaptă schimbări, o agendă de reforme mai ambițioasă, democrație și legături mai strânse cu Uniunea Europeană.

În acest sens, ne exprimăm sprijinul nostru deplin pentru Maia Sandu și eforturile sale de a consolida implementarea reformelor, pe baza valorilor democratice, libertăților fundamentale și a statului de drept. O susținem pe doamna Președinte Maia Sandu în demersurile sale de a dezvolta în Republica Moldova un sistem democratic funcțional, care să reflecte voința cetățenilor Republicii Moldova. De asemenea, suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră privind reformele și procesul de integrare europeană, demers care ar putea contribui la prosperitatea și bunăstarea Republicii Moldova, pe calea sa către Uniunea Europeană.

Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și pentru calea europeană aleasă de cetățenii Republicii Moldova.


 

Statement of the Presidents of Lithuania, Czechia, Estonia, Latvia, Poland, Romania and Slovakia

 

We, the Presidents of Lithuania, Czechia, Estonia, Latvia, Poland, Romania and Slovakia, congratulate Maia Sandu on her inauguration as President of the Republic of Moldova.

Maia Sandu has been given a strong mandate from the citizens of the Republic of Moldova who expect changes, a more ambitious reform agenda, democracy and closer ties with the EU.

In this respect, we express our full support to Maia Sandu and her efforts to consolidate the implementation of reforms based on democratic values, fundamental freedoms and the rule of law. We stand by the President Maia Sandu in her endeavours to establish a functioning democratic system in the Republic of Moldova that reflects the will of the citizens of the Republic of Moldova. We are also ready to share our reform and European integration experience that could contribute to the prosperity and wellbeing of the Republic of Moldova on its path towards the European Union.

We reiterate our unwavering support to independence, sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova and the European path chosen by the citizens of the Republic of Moldova.