Declarația națională a Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută în cadrul segmentului la nivel înalt al Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26)

12:15 | 02 noiembrie 2021 | Organizația Națiunilor Unite

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 2 noiembrie 2021, la Glasgow, Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, declarația națională în cadrul segmentului la nivel înalt al Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26).

 

Vă prezentăm în continuare textul declarației, în limba engleză, precum și traducerea în limba română:

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

There is no denial that climate change is a tremendous challenge and that we need to show ambition in addressing it!

From 1989 to 2019, Romania’s greenhouse gas emissions decreased by 64%. We have one of the lowest rates of emissions/capita in the European Union. Between 1990 and 2019, Romania has also reduced its CO2 emission intensity per unit of GDP by 77%, a percentage more than double the global average.

But we are committed to do more! Further reducing emissions will be challenging, especially as we move closer to net zero. I want us to work together to develop, manufacture and deploy new green technologies.

Innovation is key. Among other Glasgow initiatives, Romania joins the US-driven Agriculture Innovation Mission for Climate. We also need to make sure that nobody is left behind in the process of green transition, jobs are created and social inequalities reduced.

Romania fully supports the European Union’s leading efforts on climate change and is committed to contribute to the EU overall 55% emission reduction by 2030. We have already achieved this reduction rate nationally and we are committed to keep cutting.

Ladies and Gentlemen,

There is no silver bullet against climate change. A set of interconnected measures can help us deliver. We will harness the very force of nature. Romania has a solid share of renewable energy in its energy mix, with 40% of our electricity coming from renewable sources. We are committed to expand this share.

We will fight climate change with nature-based solutions using 57.000 hectares of new forests in our Recovery Plan to capture carbon and combat desertification.

We also need to channel the force of people in addressing climate change. Education is key to environmentally friendly behaviour. We must advance education and research on climate change. Starting in 2023, Romania will host an innovative World Meteorological Organization Centre that will help agricultural systems in Europe to better respond to climate change.

The impact of climate change has no national borders. Let’s join our forces in protecting the environment, making sure we leave future generations a greener and a safer planet!

There is no time to lose! The time for action is now!

Thank you very much!


 

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Nu putem nega faptul că schimbările climatice reprezintă o provocare extraordinară și că trebuie să dăm dovadă de ambiție în abordarea ei!

Din 1989 până în 2019, emisiile de gaze cu efect de seră ale României au scăzut cu 64%. Avem una dintre cele mai scăzute rate de emisii pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Între 1990 și 2019, România și-a redus și intensitatea emisiilor de CO2 pe unitatea de PIB cu 77%, o rată mai mare decât dublul mediei globale.

Suntem angajați să facem și mai mult! Va fi o provocare să reducem în continuare emisiile, mai ales pe măsură ce ne apropiem de net zero. Îmi doresc să lucrăm împreună pentru a dezvolta, produce și utiliza noi tehnologii verzi.

Inovația este cheia. Printre alte inițiative de la Glasgow, România se alătură Misiunii de Inovare în Agricultură pentru Climă (Agriculture Innovation Mission for Climate), propuse de Statele Unite ale Americii. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă în procesul de tranziție ecologică, că sunt create locuri de muncă și că inegalitățile sociale sunt reduse.

România sprijină pe deplin eforturile de lider ale Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice și se angajează să contribuie la reducerea emisiilor UE cu 55% până în 2030. Am atins deja această rată de reducere la nivel național și ne angajăm să reducem în continuare emisiile.

Doamnelor și domnilor,

Nu există o soluție magică împotriva schimbărilor climatice. Un set de măsuri interconectate ne poate ajuta să ne atingem obiectivele. Pentru aceasta, vom valorifica însăși forța naturii. România are o pondere ridicată a energiei regenerabile în mixul energetic, 40% din energia electrică produsă în România provenind din surse regenerabile. Ne angajăm să creștem acest procent în viitor.

Vom lupta împotriva schimbărilor climatice cu soluții bazate pe natură, folosind 57.000 de hectare de păduri noi prevăzute în Planul nostru Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a capta carbonul și a combate deșertificarea.

De asemenea, trebuie să canalizăm forța oamenilor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Educația este cheia pentru un comportament prietenos cu mediul. Trebuie să promovăm educația și cercetarea privind schimbările climatice. Începând cu 2023, România va găzdui un centru inovator al Organizației Meteorologice Mondiale, care va ajuta sistemele agricole din Europa să răspundă mai bine la provocările climatice.

Impactul schimbărilor climatice nu are granițe naționale. Vă invit să ne unim forțele în a proteja mediul, asigurându-ne că lăsăm generațiilor viitoare o planetă mai verde și mai sigură!

Nu avem timp de pierdut! Trebuie să acționăm acum!

Vă mulțumesc!