Declaraţia de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la finalul lucrărilor Consiliului European de la Bruxelles

13:45 | 20 martie 2015 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat în perioada 19-20 martie a.c., la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European de primăvară, la finalul căreia a susţinut următoarea declaraţie de presă:


„Discuţiile din cadrul Consiliului European s-au axat pe trei teme: Uniunea Energiei, Semestrul European și subiecte de actualitate din sfera relaţiilor externe ale Uniunii Europene.

Consiliul European a confirmat obiectivul de creare a Uniunii Energiei, pe baza propunerii făcute în luna februarie de Comisia Europeană. Au fost validate cele cinci dimensiuni ale Uniunii Energiei: securitatea energetică, piaţa internă a energiei, eficienţa energetică, reducerea emisiilor de carbon, cercetarea, inovarea și competitivitatea în domeniu.

Am subliniat că România susţine puternic acest proiect. Am insistat asupra câtorva priorități pentru România, care se regăsesc în concluziile finale ale Consiliului European: valorificarea propriilor resurse energetice, necesitatea diversificării surselor și rutelor de aprovizionare. Am reiterat, în acest context, potenţialul semnificativ al resurselor din Marea Neagră, prin care putem contribui la întărirea securităţii energetice regionale și europene. Am evidenţiat importanţa cooperării regionale și atenţia sporită care trebuie acordată regiunilor vulnerabile precum Europa Centrală și Europa de Est.

În acest context, am subliniat importanţa utilizării, într-o manieră flexibilă și complementară, a tuturor fondurilor și instrumentelor financiare europene, inclusiv a Fondului European pentru Investiţii Strategice, pentru dezvoltarea infrastructurii energetice. Am susţinut obiectivul de finalizare a pieţei interne a energiei. Pentru România aceasta înseamnă, pe termen mediu și lung, dezvoltarea infrastructurii energetice, asigurarea unor prețuri accesibile pentru consumatori, menţinerea competitivităţii industriei, creștere economică și creare de locuri de muncă.

Un aspect esențial asupra căruia am insistat este libertatea fiecărui stat membru de a-și alege mix-ul energetic naţional. Textul concluziilor confirmă acest lucru. În același timp, am susținut că viitoarea Uniune a Energiei să asigure o protecţie reală a consumatorilor vulnerabili.

În cadrul discuţiilor legate de Semestrul European, am avut un schimb de opinii cu privire la situaţia și perspectivele economice ale Uniunii Europene. Am convenit asupra liniilor directoare pentru politicile economice și pentru ocuparea forţei de muncă. Am arătat că România a depus eforturi considerabile în ce privește consolidarea fiscal-bugetară și stabilitatea sectorului financiar. Atenţia noastră se va concentra pe consolidarea ritmului bun de creștere economică, precum și pe continuarea reformelor, în special a reformelor structurale, ca răspuns la recomandările specifice de ţară.

A fost analizat stadiul negocierilor privind încheierea unui Parteneriat Transatlantic pentru Comerţ și Investiţii între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. România este un susținător activ al unui astfel de parteneriat, care, suntem convinși, va stimula puternic economiile de pe ambele părţi ale Atlanticului.

Pe subiectul relaţiilor externe, s-a discutat nevoia de asigurare a unei vecinătăţi a Uniunii Europene predictibile din punct de vedere al securității. În legătură cu situația din Ucraina, s-a insistat pe nevoia implementării neîntârziate și necondiţionate a Acordului de la Minsk. Consiliul European a reiterat necesitatea respectării independenţei, suveranităţii și integrităţii teritoriale a Ucrainei.

În privința sancțiunilor la adresa Federației Ruse, s-a stabilit că acestea rămân în vigoare. Consiliul European va reveni asupra acestei teme în lunile următoare, ținând cont de legătura directă dintre menţinerea sancțiunilor și implementarea Acordului de la Minsk.

Referitor la Parteneriatul Estic, eu am susținut că Summit-ul dedicat acestuia la Riga, în luna mai, trebuie să fie un moment important pentru consolidarea relaţiei Uniunii cu statele partenere. Avem în vedere, în special, Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Vă mulțumesc”.