Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, susţinută în cadrul deschiderii Forumului bilateral al oamenilor de afaceri români și slovaci

18 Noiembrie 2015 | Slovacia

„Stimate domnule Președinte al Republicii Slovace,
Domnule ambasador al Slovaciei,
Domnule Secretar de Stat, 
Doamnă însărcinat cu afaceri,
Domnilor președinți ai Camerelor de Comerț,
Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc și vă felicit pentru inițiativa de a organiza acest Forum. Este într-adevăr un eveniment care sunt convins că va aduce o contribuţie semnificativă la eforturile depuse pentru consolidarea continuă a relaţiilor bilaterale dintre România şi Slovacia!

Îmi face o deosebită plăcere să reafirm atât interesul, cât și sprijinul nostru pentru o comunitate de afaceri care contribuie consistent la relaţiile economice dintre ţările noastre. Doresc să subliniez, de la bun început, potențialul comercial și investițional pe care îl dețin economiile noastre, potențial pe care cu toții îl dorim, sunt convins, cât mai bine exploatat.

Până în prezent, cooperarea economică dintre țările noastre a evidențiat câteva domenii de succes, care însă pot fi aprofundate și, bineînțeles, multiplicate. Oportunitățile noi de afaceri decurg, firesc, din interesele comerciale și investiționale ale oamenilor de afaceri, pe care îi salut și cărora le doresc succes în extinderea cooperării noastre economice.

România îşi doreşte parteneriate şi proiecte comune, care să susțină, cu prioritate, dezvoltarea competitivităţii industriale. În acest sens, colaborarea dintre ţările noastre trebuie axată pe proiecte investiționale majore, pe finanţarea din fondurile europene, mai ales în contextul Strategiei Europene a Regiunii Dunării.

În prezent, Slovacia ocupă locul 15 în topul partenerilor comerciali externi, însă pe viitor economiile ţărilor noastre pot atinge un nivel sporit de interconectare. Valoarea schimburilor noastre comerciale a crescut an de an. În prezent, comerțul bilateral ajunge la circa 2,3 miliarde euro, în special prin intermediul schimburilor cu produse high-tech. Acest lucru este unul îmbucurător, însă trendul pozitiv trebuie susţinut şi alimentat cu noi idei de afaceri. Domenii mutual benefice precum energia, industria producătoare de automobile, aviaţia, produsele IT şi industria de apărare reprezintă surse viitoare de prosperitate, dar și de securitate, pentru cetăţenii noştri. Încurajăm cu tărie cooperarea dintre companiile româneşti, slovace şi cele din regiune, pentru asigurarea securităţii energetice a Europei de Est în contextul Uniunii Energetice.

Totodată, țin să mulţumesc celor două Camere de Comerț şi Industrie pentru contribuţia la identificarea unor noi oportunităţi de afaceri, pentru cooperarea în clusterele cu potenţial din cele două ţări. Trebuie să punem accent pe domeniile înalt competitive, pe tehnologiile viitorului, cum ar putea fi robotica, tehnologia informației, comunicațiile, într-un cadru de cercetare-dezvoltare cât mai bine structurat. Sectorul IT&C din România oferă un potenţial enorm pentru cooperare în industria auto, un sector principal al economiei slovace.

Am reiterat în dese rânduri importanța competitivității ca pilon principal al performanței economice. România înregistrează, din acest punct de vedere, o creștere economică robustă, însă avem nevoie de un model de dezvoltare bazat pe competitivitate și inovare, pe creștere economică inteligentă şi sustenabilă. Avem nevoie de o creștere economică sănătoasă, de tip calitativ, nu doar cantitativ. În acest sens, atragerea de investiții străine și, în general, stimularea inițiativelor investiționale, în sectoarele competitive ale economiei, este, cred, o prioritate pentru ambele țări.

În materie de atragere a investiţiilor, parteneriatul cu Slovacia ne poate oferi şi un model de bune practici, dar și de noi oportunități. În Slovacia, adoptarea euro a consolidat beneficiile comerciale și competitivitatea economică. Și România intenționează să pregătească, în anii ce urmează, pașii necesari integrării monetare europene. Însă, avem nevoie, în continuare, să implementăm reforme și schimbări instituționale durabile. 

România a ajuns la acel nivel și în acel moment când trebuie să stimuleze mediul investiţional prin cel mai adecvat mix dintre relaxarea fiscală şi sustenabilitatea finanţelor publice, astfel încât scăderea taxelor să aibă un caracter permanent. În această privință este important să ne concentrăm atenția și asupra recâștigării încrederii, din partea mediului de afaceri, în politicile economice ale Guvernului. Calitatea guvernării se bazează în primul rând, pe seriozitate și responsabilitate pentru viitor, pe transparența actului guvernamental și dialogul deschis cu mediul de afaceri.

Am convingerea că toate aceste exigențe ale bunei guvernări vor fi reflectate, cum se cuvine, într-un ritm sănătos de creștere economică, precum și în beneficii sporite la nivelul cooperării economice dintre țările noastre. 

Vă mulţumesc şi vă doresc să aveţi discuţii constructive, care să cuprindă proiecte de afaceri eficiente și de lungă durată. Mult succes!”