Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul ceremoniei de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german

12:50 | 22 Ianuarie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 22 ianuarie a.c., la Aachen (Germania), o alocuțiune în cadrul ceremoniei de semnare a Tratatului de cooperare și integrare franco-german.

 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii:

„Doamnă Cancelar Angela Merkel, dragă Angela,

Domnule Preşedinte Emmanuel Macron, dragă Emmanuel,

Domnule Președinte al Consiliului European Donald Tusk

 Domnule Președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker,

Domnule Prim-ministru de land Armin Laschet,

Domnule Primar Marcel Philipp,

Doamnelor și domnilor,

Vă felicit pentru semnarea Tratatului de prietenie, a Tratatului de la Aachen!

Mă bucură și mă onorează să reprezint România, ca stat care exercită Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, și să iau parte la ceremonia semnării acestui acord bilateral cu profunde semnificații europene.

Marcăm acest moment la Aachen, un loc care nu putea fi mai încărcat de simbolism, fiind prima capitală a Europei din epoca lui Carol cel Mare.

Tratatul de la Élysée semnat de Cancelarul Adenauer și Președintele de Gaulle a pecetluit, la 18 ani după finalul celui de Al Doilea Război Mondial, prietenia celor două țări care fuseseră îndușmănite anterior.

Semnarea, în 22 ianuarie 1963, a Tratatului de la Élysée a făcut posibil cel mai grandios proiect politic integraționist din istorie – Uniunea Europeană de astăzi.

Renaşterea „spiritului de la Élysée” trebuie să ne redea energia de a continua viziunea și eforturile predecesorilor noștri de a clădi o Europă puternică, unită și coezivă. Începând de astăzi, ne va inspira nu numai „spiritul de la Élysée”, ci și „spiritul de la Aachen”!

În contextul european actual, consolidarea proiectului european este o necesitate profundă, a cărei esenţă nu poate sta decât în unitatea și solidaritatea statelor sale membre.

Ceremonia de astăzi are, aşadar, o semnificație excepţională atât pentru cooperarea bilaterală Paris-Berlin, cât și pentru viitorul Uniunii Europene. Acest nou tratat nu este doar o expresie a voinței Germaniei și Franței de consolidare a relațiilor lor speciale și istorice. El reflectă, în egală măsură, expresia sinceră a angajamentului dumneavoastră pentru consolidarea proiectului european.

Vă asigur cu toată fermitatea că România a fost, este și va rămâne în continuare aproape de Franța și Germania în urmărirea constantă a acestui obiectiv.

Adevărata forță a motorului franco-german este dată şi de forța sa de atracție. Cheia unui proiect european viabil constă şi în deschiderea axei de cooperare franco-germane către o abordare inclusivă a inițiativelor pe care le promovează la nivel european. Aceasta este modalitatea cea mai bună prin care poate fi întărită unitatea și coeziunea statelor membre.

În pofida unor diferențe inerente de viziune cu privire la viitorul nostru european comun și privind ritmul și direcția dezvoltării noastre, forța coeziunii se va dovedi, sper, în cele din urmă mult mai puternică. Uniunea Europeană va dăinui și în viitor prin deschiderea sa și prin voința statelor membre de a acționa în comun pentru a întări UE în plan intern și extern. 

Aceasta este, de altfel, și ideea fundamentală care ghidează mandatul României la Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Este esenţial ca viziunea pentru viitorul Uniunii să fie bazată pe priorități consensuale, care să evidențieze valoarea adăugată a proiectului european și să reflecte nevoile și aspirațiile cetățenilor. Victoria consensului în relația franco-germană este un exemplu de urmat în acest sens.

În acelaşi timp, „Spiritul de la Aachen” ne va însoți pe drumul către Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019. Modul în care Europa se înțelege pe sine se bazează pe valori comune, fundamentale. Sper că vom putea reconfirma acest lucru împreună, la Sibiu.

La Summitul de la Sibiu, mesajul nostru comun trebuie să fie, doamnelor și domnilor, acesta: avem nevoie de o Uniune puternică, inclusivă, coezivă și pregătită să facă față tuturor provocărilor.

Numai astfel putem aduce o perspectivă clară, pozitivă şi generatoare de speranţă cu privire la viitorul nostru comun!

Vă mulţumesc!”


 

Rede des Präsidenten Rumäniens aus Anlass der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags (Aachen, 22 Januar 2019)

„Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, Liebe Angela,

Sehr geehrter Herr Präsident Emmanuel Macron, Lieber Emmanuel,

Sehr geehrter Ratsvorsitzender Donald Tusk,

Sehr geehrte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker,

Sehr geehrter Ministerpräsident Armin Laschet,

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Marcel Philipp,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich gratuliere zur Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages, des Vertrages von Aachen! 

Es freut und ehrt mich Rumänien, den Staat der die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union innehat, zu vertreten und beim Festakt der Unterzeichnung dieses bilateralen Abkommens mit tiefen europäischen Bedeutungen dabei zu sein.

Wir feiern dieses Fest an einem Ort, wie er symbolträchtiger nicht sein könnte, in Aachen, der ersten Hauptstadt Europas zur Zeit Karls des Großen.

Der Élysée-Vertrag, von Bundeskanzler Adenauer und Präsident de Gaulle unterzeichnet, besiegelte 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Freundschaft der früher verfeindeten Länder.

Die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags am 22 Januar 1963 ermöglichte erst das grandiose politische Projekt der Integration: die Europäische Union von heute.

Die Heraufbeschwörung des "Geistes von Élysée" muss uns die Energie wiedergeben, die Vision und die Bemühungen unserer Vorgänger fortzusetzen, ein starkes, geeintes und kohärentes Europa aufzubauen. Ab heute wird uns nicht nur der "Geist von Élysée" beflügeln, sondern auch der "Geist von Aachen"!

Im gegenwärtigen europäischen Kontext ist die Konsolidierung des europäischen Projekts eine grundlegende Notwendigkeit, deren Kern nur in der Einheit und Solidarität der Mitgliedstaaten liegen kann.

Der heutige Festakt ist daher sowohl für die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin als auch für die Zukunft der Europäischen Union von herausragender Bedeutung. Dieser neue Vertrag ist nicht nur Ausdruck des Willens Deutschlands und Frankreichs, ihre besonderen und historischen Beziehungen zu stärken. Er ist zugleich der ehrliche Ausdruck Ihres Engagements zur Stärkung des europäischen Projekts.

Ich versichere Ihnen in aller Deutlichkeit, dass Rumänien in der ständigen Verfolgung dieses Zieles Frankreich und Deutschland nahe war, ist, und bleit.

Die wahrhaftige Kraft des deutsch-französischen Triebwerks ist auch durch seine Anziehungskraft gegeben. Der Schlüssel zu einem tragfähigen europäischen Projekt ist auch die Öffnung der deutsch-französischen Kooperationsachse hin zu einem integrativen Ansatz für die Initiativen, die auf europäischer Ebene gefördert werden. Dies ist der beste Weg, um die Einheit und den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten zu stärken. 

Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU hinsichtlich unserer gemeinsamen europäischen Zukunft, betreffend Rhythmus und Richtung unserer Entwicklung, hoffe ich dass der Zusammenhalt sich letztendlich als stärker erweisen wird. Die Europäische Union lebt auch in Zukunft von ihrer Offenheit und dem Willen ihrer Mitglieder gemeinsam die EU nach innen und nach außen zu stärken. Dies ist auch der Grundgedanke, der das Mandat Rumäniens beim Vorsitz des Rates der Europäischen Union leitet.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Vision für die Zukunft der Union auf einvernehmlichen Prioritäten beruht, die den Mehrwert des europäischen Projekts hervorheben und die Bedürfnisse und Ziele der Bürger widerspiegeln. Der Sieg des Einverständnisses in den deutsch-französischen Beziehungen ist ein Beispiel, dem man folgen soll.

Gleichzeitig wird uns der "Geist von Aachen" auf dem Weg zum Gipfel, der am 9. Mai 2019 in Sibiu/Hermannstadt stattfinden wird, begleiten. Europas Selbstverständnis beruht auf gemeinsamen, auf grundlegenden Werten. Ich hoffe, dass wir gemeinsam dies in Sibiu/Hermannstadt bestätigen werden. Beim gemeinsamen Gipfel, meine Damen und Herren, sollte unsere gemeinsame Botschaft lauten: Wir brauchen eine starke, integrative und kohäsive Union die bereit ist, alle Herausforderungen zu meistern.

Nur so können wir eine klare, positive und hoffnungsvolle Perspektive auf unsere gemeinsame Zukunft schaffen! Ich danke Ihnen!“