Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, susţinută în cadrul ceremoniei de decorare a veteranilor slovaci care au luptat alături de soldații români pentru eliberarea teritoriului slovac în cel de-al Doilea Război Mondial

19 Noiembrie 2015 | Slovacia

„Stimate domnule Preşedinte Andrej Kiska,
Stimată doamnă Primar,
Stimată doamnă însărcinat cu afaceri,
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor,

Sunt onorat să particip astăzi alături de dumneavoastră la acest moment comemorativ al jertfei soldaţilor şi ofiţerilor români în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unul dintre evenimentele tragice care au marcat secolul XX. 

Am resimțit o puternică emoție mergând să mă reculeg la Cimitirul Militar Român din Zvolen, unde 11.000 dintre eroii neamului românesc și-au găsit somnul de veci.

Începând din noiembrie 1944, după eliberarea teritoriului naţional, contribuţia Armatei Române la efortul de război al Aliaţilor a fost de peste 500.000 de soldaţi şi ofiţeri. Peste 33.000 de militari români şi-au dat viaţa în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, iar 11.000 dintre aceştia au fost înhumaţi în cimitirul militar din Zvolen la sfârşitul anilor ’50 prin grija autorităţilor cehoslovace.

Din decembrie 1944 până la jumătatea anului 1945, trupele armatelor întâi și a patra ale României au desfășurat unele dintre cele mai ample și dificile operații ofensive pentru eliberarea teritoriului cehoslovac de sub ocupația nazistă. Operaţiunea de la Zvolen - Banská Bystrica a Armatei 4 române a fost iniţiată la 10 februarie 1945 și, după lupte grele, cu un inamic bine organizat în teren, dispunând de armament numeros și înfruntând condiții extreme, militarii români, împreună cu aliații, au reușit eliberarea orașului Zvolen la 15 martie 1945. În aceeaşi zi, şapte divizii române şi trei mari unităţi sovietice au pornit ofensiva spre Banská Bystrica, oraşul fiind eliberat la 24 martie 1945, de Divizia 9 infanterie română şi Divizia 232 infanterie sovietică.

Timp de 147 de zile în care s-au dat lupte crâncene în condiții de iarnă aprigă, Armata Română a colaborat și luptat alături de partizanii slovaci și cehi. Așa cum cu emoție sinceră spunea o învățătoare din partea locului comandantului Diviziei 9 Infanterie a Armatei Române, „sfântă și frumoasă a fost misiunea dumneavoastră de a reda poporului nostru libertatea și posibilitatea de a-și croi un destin propriu”. Ne înclinăm în fața sacrificiului suprem al celor care au pus ţelurile libertăţii mai presus de ei înşişi – români, slovaci, cehi și de alte naționalități.

Astăzi ne asumăm cu toată răspunderea datoria de a preţui şi onora sacrificiul acestor eroi. Ne revine responsabilitatea de a păstra încrederea şi credinţa lor într-o lume liberă şi democratică, de a ne aduce propria contribuţie la promovarea valorilor libertăţii şi păcii.

Doresc să exprim recunoștința poporului român pentru dedicația și grija cu care autoritățile slovace, cetățenii și veteranii slovaci cinstesc memoria militarilor români căzuți pe frontul de luptă acum 70 de ani și îngrijesc locurile în care aceștia și-au găsit somnul de veci.

Am decis să omagiez prin decorațiile acordate astăzi meritele în păstrarea memoriei ostașilor Armatei Române, dedicația pe care dumneavoastră ați arătat-o, de-a lungul anilor, pentru îngrijirea monumentelor și mormintelor militarilor români care și-au găsit somnul de veci pe pământul Slovaciei, în Cimitirul Militar Românesc de la Zvolen, meritele dumneavoastră în luptele de partizani, participanți la Insurecția Națională Slovacă și în memoria solidarității cu militarii Armatei Române.

Sacrificiul dumneavoastră și al eroilor români nu va fi uitat niciodată!

Mulţumesc!”