Alocuţiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, în cadrul întâlnirii cu studenţii români care studiază în instituţiile de învăţământ pontificale din Roma

20:10 | 15 Mai 2015 | Vatican

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a întâlnit vineri, 15 mai a.c., cu studenţii români care studiază în instituţiile de învăţământ pontificale din Roma (Republica Italiană).

Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii susţinute cu acest prilej:

„Preasfinţia Voastră Părinte Rector,
Preacucernici părinţi,
Excelenţe,
Dragi studenţi,
Distinși invitaţi,

Sunt bucuros să mă aflu aici, la Colegiul pontifical „Pio Romeno”, și să vă întâlnesc astăzi, 15 mai, când aniversăm 25 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice dintre România și Sfântul Scaun. Sanctitatea Sa Papa Francisc ne-a oferit acest prilej sărbătoresc pentru care îmi exprim întreaga gratitudine. Aș dori, totodată, să vă spun că România acordă o atenţie specială relaţiei cu Sfântul Scaun și apreciază în mod deosebit viziunea Sanctităţii Sale despre nevoia de a crea mai multă solidaritate, mai mult dialog în societăţile noastre, precum și despre urgenţa combaterii plăgilor care afectează lumea contemporană.

România are, prin istoria și cultura sa, vocaţia unei relaţii speciale cu Sfântul Scaun, vocaţie pe care a exprimat-o în numeroase rânduri prin dialogul ecumenic și prin rolul pe care îl recunoaște Bisericilor în societate. Dorinţa noastră este să dezvoltăm și să aprofundăm colaborarea excelentă existentă în prezent în planul relaţiilor bilaterale.

Știu că acest Colegiu pontifical, aflat în grija Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, este o inimă românească în centrul Romei. Dedicat formării preoţilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Colegiul „Pio Romeno” a fost în trecut, înainte de întreruperea brutală provocată de regimul comunist, și continuă să fie și în prezent un loc de iradiere a spiritualităţii și a culturii, un spaţiu de dialog și de întâlnire, urmând modelul înalt de demnitate și de sacrificiu al ierarhilor greco-catolici care au cunoscut prigoana și martiriul în anii comunismului: Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Tit Liviu Chinezu.

Ultimii 25 de ani au cunoscut o adevărată renaștere a activităţii Colegiului „Pio Romeno”. Generaţii de studenţi s-au pregătit aici și au trăit momente înalte de recunoaștere a Bisericii Greco-Catolice din România prin crearea în 1991 a Cardinalului Alexandru Todea, simbol al rezistenţei anticomuniste, și în 2012 a Cardinalului Lucian Mureșan. Vizita Papei Ioan Paul al II-lea la București, ridicarea la rang de Arhiepiscopie majoră a Bisericii Greco-Catolice, înfiinţarea Eparhiei greco-catolice de București în 2014 sunt tot atâtea semne ale unui parcurs care constituie o reparaţie istorică. Sunt convins că anii următori vor continua să aducă roadele pe care Biserica pe care o reprezentaţi le-a cultivat prin istoria sa și prin activitatea sa din prezent.

Vă mulţumesc pentru primirea călduroasă!”