Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în cadrul reuniunii Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României

03 Octombrie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 3 octombrie a.c., un mesaj în cadrul reuniunii Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României, Mesajul a fost prezentat de către domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial - Departamentul Cultură, Culte şi Centenar.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Domnule Preşedinte al Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României,

Distinși reprezentanți ai cultelor religioase din România,

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputați,

Doamnelor şi domnilor,

Mă adresez participanților la reuniunea Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României, urându-vă ca evenimentul dedicat valorilor identitare europene să prilejuiască un fructuos dialog interconfesional.

Titlul manifestării reunește, în doar trei cuvinte, subiecte majore ale dezbaterii contemporane. În jurul acestora se poziționează în ultima vreme, divers, atât societatea civilă, cultele religioase, dar şi politicienii. Participarea dumneavoastră la această manifestare este cea mai bună dovadă că valorile, identitatea şi Europa, fiecare separat, dar și împreună, se găsesc între preocupările majore ale spațiului spiritualității şi al secularului, că ele motivează reflexia, dar şi acțiunea omului contemporan.

În ultima perioadă românii și-au arătat interesul, în mod specific, pentru fiecare din acești termeni. Cred că și din această realitate provine inițiativa dezbaterii dumneavoastră. Eu personal am constatat cu satisfacție atașamentul concetățenilor noștri față de Europa, față de proiectul de solidaritate european, clădit din experiențe istorice diverse, dar poate tocmai de aceea, generat și generator de valori comune. Românii se raportează la acest proiect de pace, din care România face parte începând cu 2007, din ce în ce mai mult, ca la expresia cadrului de edificare a propriului nostru viitor, ce așteaptă a primi impulsurile și contribuția noastră proprie. Apartenența României la Uniunea Europeană s-a dovedit o șansă, o oportunitate pentru colectivități, inclusiv în ce privește păstrarea identității și patrimoniului cultural, a tezaurului spiritual secular ori religios. Reamintesc că limba română este limbă oficială a Uniunii Europene, că de sprijinul financiar al acesteia s-au bucurat numeroase așezăminte de cult, că apartenența noastră la Uniune a făcut ca embleme identitare majore ale culturii românești să fie cunoscute și recunoscute în întreaga Europă. România este apreciată pentru felul în care statul s-a poziționat, de o manieră echidistantă şi pozitivă, în raport cu cultele și asociațiile religioase. Nu în ultimul rând, subliniez faptul că sub Președinția română a Consiliului Uniunii Europene, Agenda strategică a Uniunii Europene, adoptată pe baza dezbaterilor care au avut loc la Summitul de la Sibiu, proclamă investiția în cultură și patrimoniu cultural ca o prioritate a Uniunii și a statelor membre.

Doamnelor și domnilor,

Europa este un edificiu al identităților. Timp de secole, ele au generat deopotrivă dialog și dispute, aculturație ori conflicte. Două conflagrații mondiale, Holocaustul din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, purificările etnice din fosta Iugoslavie, ne-au arătat, în mod tragic, cum identitățile pot fi invocate pentru a servi drept sursă de manipulare, război, suferință și moarte. Ultimul secol ne-a  demonstrat că existența, protecția şi fructificarea identităților, a spiritualității bogatei și diversei noastre Europe, pot fi asigurate doar prin garantarea drepturilor fundamentale ale omului, prin instituții și mecanisme democratice funcționând în respectul statului de drept.

Există un pericol al activării discursului intolerant și la revenirea la contrapunerea identităților sau folosirea argumentului identitar pentru subminarea solidarității europene? Din păcate da, acest risc nu a fost eliminat, ba chiar el are forme concrete astăzi, în manipularea demagogică și populistă a atașamentului la propria identitate. Însă el poate fi îndepărtat, redus, prin dialoguri întocmai ca cel de astăzi, care să implice, alături de clasa politică, segmente și reprezentanți ai societății, purtătorii diversității identitare ce caracterizează România contemporană.

În acest spirit, salut manifestarea dumneavoastră și vă doresc succes!