Intervenția Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută în cadrul evenimentului informal la nivel înalt privind Acțiunea Transformativă pentru Natură și Oameni, organizat în marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

10:00 | 22 septembrie 2021 | Organizația Națiunilor Unite

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 22 septembrie 2021, la New York, o intervenție în cadrul evenimentului informal la nivel înalt privind Acțiunea Transformativă pentru Natură și Oameni, organizat în marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

 

 

Vă prezentăm în continuare traducerea în limba română a intervenției, precum și textul în limba engleză:

Biodiversitatea României se remarcă datorită bogăției sale. Delta Dunării este un reper al biodiversității mondiale, găzduind peste 5000 de specii de floră și faună.

Biodiversitatea țării noastre generează servicii ecosistemice pentru România, Europa și întreaga lume. Acestea includ controlul inundațiilor, tratarea apelor uzate, purificarea aerului sau captarea carbonului, toate esențiale pentru calitatea vieții, prosperitatea economică și socială.

Există o legătură strânsă între biodiversitate și schimbările climatice. Pierderea biodiversității agravează schimbările climatice, iar acestea au, la rândul lor, un impact negativ asupra ecosistemelor și speciilor. Crește astfel riscul de incendii de vegetație și de pierdere a biodiversității asociate lor.

Pompierii români au fost în prima linie a efortului internațional de a opri incendiile de vegetație și de a proteja natura în Grecia anul acesta.

Colaborarea internațională este esențială în combaterea schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității. Haideți să acționăm împreună pentru a proteja biodiversitatea, împărtășind cunoștințe, tehnologie și resurse financiare. Vă invit să mobilizăm noi surse de finanțare pentru natură, să sprijinim și să recompensăm furnizorii de servicii ecosistemice. Protejarea și conservarea biodiversității trebuie să se realizeze în strânsă legătură cu dezvoltarea socială și economică a oamenilor și a comunităților.

România se implică și ia măsuri. Împreună vom inversa tendința de pierdere a biodiversității până în anul 2030. Acum este momentul să acționăm! Împreună putem opri schimbările climatice. COP26 este o etapă importantă în acest parcurs. România susține rolul de lider pe care și l-a asumat Uniunea Europeană în materie de schimbări climatice și ambiția Uniunii Europene de a conduce efortul de restaurare a naturii, atât pe plan național, cât și pe plan internațional.


 

Romania’s biodiversity stands out in Europe given its richness. Our Danube Delta is a hotspot for world biodiversity with over 5000 species of flora and fauna.

Our country’s biodiversity generates ecosystem services for Romania, Europe and the world. Those include flood control, wastewater treatment, air purification, carbon sequestration, all essential for good-quality life on earth, economic and social prosperity.

Biodiversity and climate change are intrinsically linked. Biodiversity loss exacerbates climate change and climate change negatively affects ecosystems and species. It increases the risk of wildfires and the biodiversity loss associated to them.

Romanian firefighters have been at the forefront of the international effort to stop wildfires and protect nature in Greece this year.

In addressing both the climate change and biodiversity loss, working together is key. Let us protect the biodiversity together by pooling know-how, technology and finance. Let us unlock new financing for nature, also support and reward providers of ecosystem services. The protection and conservation of biodiversity need to go hand in hand with the social and economic development of people and communities.

Romania is taking action. Together, we will reverse biodiversity loss by 2030. The time to act is now. Together, we can stop climate change. COP26 is a milestone in this regard. Romania backs the European Union’s leadership on climate change and the European Union’s ambition to lead on nature restoration, at home and abroad.