Alocuțiunea Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută în cadrul ceremoniei de decernare a Premiului European Carol al IV-lea al Federației Germanilor Sudeți

13:25 | 04 iunie 2022

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut sâmbătă, 4 iunie 2022, o alocuțiune în cadrul ceremoniei de decernare a Premiului European Carol al IV-lea al Federației Germanilor Sudeți pentru 2020, la Hof, Republica Federală Germania.

 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii (traducerea în limba română și textul original în limba germană):

Stimate domnule Președinte al Asociației Germanilor Sudeți, dr.h.c. Bernd Posselt,

Stimată doamnă primar general Eva Döhla,

Stimată doamnă ministru de stat Ulrike Scharf,

Stimate domnule Președinte al Federației Germanilor Strămutați, dr. Bernd Fabritius,

Stimate domnule Președinte al Asociației Germanilor Sudeți din Bavaria, Steffen Hörtler,

Excelențe, stimate doamne și domni, dragi invitați,

Mai întâi, în legătură cu tragicul accident de tren petrecut ieri în apropiere de Garmisch-Partenkirchen, doresc să transmit condoleanțele mele familiilor îndoliate și, de asemenea, însănătoșire grabnică pentru cei răniți.

Doamnelor și domnilor,

Încep prin a vă adresa calde felicitări cu ocazia Zilei Germanilor Sudeți! Mă bucur în mod deosebit să mă aflu aici, alături de dumneavoastră, pentru a primi această importantă distincție din partea Asociației Germanilor Sudeți.

Acest premiu mă onorează în mod deosebit și îl primesc în numele cetățenilor români care mi-au acordat încrederea pentru două mandate ca Președinte al României și care au demonstrat în cei 15 ani de la aderarea țării mele la Uniunea Europeană, zilnic, implicarea lor pentru unitatea și solidaritatea europeană.

Ceremonia de astăzi are o dublă semnificație pentru că, în acest an, aniversăm trei decenii de la semnarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa. Statele noastre au o relație strategică, definită de încredere și respect pentru principiile și valorile Uniunii Europene, iar acest Tratat stă la baza unei îndelungate și fructuoase cooperări.

Una dintre cele mai importante valori pe care le împărtășim și care reprezintă un pilon al marii noastre comunități europene este pacea. Prin războiul declanșat împotriva Ucrainei, Federația Rusă atacă, de fapt, principiile democratice care stau la temelia societăților noastre.

De aceea, salut decizia dumneavoastră de a acorda Premiul Carol al IV-lea pentru anul 2022 Președintelui Ucrainei, domnul Volodâmâr Zelenski. Poporul ucrainean, pe care Domnia sa îl reprezintă cu onoare și curaj, a devenit un simbol al luptei pentru libertate și demnitate și al dreptului popoarelor de a-și decide suveran calea de dezvoltare.

Astăzi suntem aici, împreună, ca să reafirmăm cu tărie faptul că Uniunea Europeană este unită în jurul valorilor sale fondatoare, în care România și românii cred cu toată puterea: libertate, democrație, stat de drept, solidaritate, cooperare și respect reciproc.

Premiul Asociației dumneavoastră este acordat pentru încurajarea înțelegerii și a cooperării popoarelor și statelor Europei Centrale.

Prin aceasta, el reprezintă în sine un simbol pentru o Europă a libertății și a păcii, valori atât de periclitate în aceste zile, pe care noi toți suntem chemați să le apărăm.

Germani sudeți cunosc foarte bine lecțiile învățate din istorie și știu că dialogul, înțelegerea reciprocă și cunoașterea istoriei comune sunt bazele unei dezvoltări armonioase.

Pentru noi, românii, persoanele aparținând minorităților naționale reprezintă un bogat patrimoniu de cultură, tradiție și valori, a căror protecție și dezvoltare, cu implicarea nemijlocită a majorității, sunt esențiale pentru atingerea potențialului real al societăților noastre.

Păstrarea identității, prin promovarea și protejarea drepturilor acestor minorități, asigurarea participării lor efective la luarea deciziilor, la dezvoltarea economică, socială și culturală a României au reprezentat o constantă a priorităților politice ale statului român, după anul 1990, un obiectiv asumat în mod transpartinic.

România a semnat și ratificat principalele acorduri internaționale în domeniul drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale și a adus legislația internă la nivelul celor mai înalte standarde din domeniu. Astfel, a fost construit treptat un sistem complex, bine articulat și stabil, de protecție a minorităților naționale, România fiind considerată un model la nivel regional și european în acest sens.

Persoanele care aparțin minorităților naționale sunt deopotrivă factori activi în construcția societății românești, din care fac parte integrantă, precum și reprezentanți ai patrimoniului cultural propriu, parte a moștenirii europene. Participarea lor directă în procesele decizionale este atestată atât prin reprezentarea directă în Parlamentul României, cât și la nivel local, în structurile alese ale administrației publice locale.

Utilizarea limbilor minorităților naționale în relația cu autoritățile statului român este garantată, educația în limba maternă este posibilă la toate nivelurile, iar utilizarea limbii materne în cadrul mijloacelor de informare în masă este liberă. Serviciul religios în limba maternă reprezintă un vector important al păstrării identității naționale, acesta fiind, de asemenea, asigurat.

Doamnelor și domnilor,

Prin întemeierea Universității din Praga, cunoscută ca Universitatea Carolină, Carol al IV-lea a promovat, într-un stat caracterizat prin diversitate, valori care dăinuie și pe care le prețuim și astăzi.

Onorând memoria acestei figuri istorice marcante, reiterăm angajamentul nostru comun pentru o Europă a libertății, a justiției, a ideilor și a normelor, la consolidarea căreia vom contribui împreună și în viitor.

Acum, când securitatea europeană este pusă la grea încercare în Estul continentului, noi am găsit, în cadrul Uniunii Europene și al comunității de valori din care facem parte, hotărârea și puterea de a vorbi cu o singură voce.

Împreună cu aliații noștri transatlantici, apărăm valorile noastre comune.

O spun cu convingerea că numai o Uniune Europeană puternică, angajată și influentă poate să contribuie decisiv la rezolvarea problemelor actuale în sfera securității, a apărării, a energiei și a protecției mediului.

Reacția Europei la războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și la criza umanitară, generată de această agresiune sângeroasă, arată că europenii își unesc forțele pentru a ajuta la nevoie. Am reacționat solidar, cu curaj și în același timp cu compasiune.

Sprijinul oferit de țara noastră pentru poporul ucrainean greu încercat, pentru toți cei care caută refugiu din calea războiului, s-a manifestat în România prin solidaritatea și spiritul umanitar al cetățenilor, intervenția integrată și rapidă a autorităților, a societății civile.

Peste 1 milion de ucraineni au venit la noi, iar toți cei care au decis să rămână sunt sprijiniți prin accesul la locuri de muncă, școală, sănătate. Peste 30.000 de copii ucraineni sunt integrați în sistemul de învățământ românesc.

La 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, românii oferă imaginea unei societăți dinamice, capabile de empatie, compasiune, spirit de sacrificiu.

O societate care a interiorizat pe deplin valorile fundamentale ale proiectului european și care își dorește ca acestea să fie respectate și în regiunile vecine Uniunii Europene.

Doamnelor și domnilor,

Trăim timpuri decisive pentru destinul Uniunii Europene.

Prioritățile noastre de acțiune viitoare și europeană trebuie să fie pragmatice, pentru a putea răspunde astfel eficient și adecvat așteptărilor dumneavoastră, ale cetățenilor noștri, fie că se află în România, Germania sau în altă parte a Europei.

La un deceniu și jumătate de la aderare, România participă activ cu soluții, în beneficiul Europei, prin experiența și expertiza câștigate în procesul său de consolidare democratică.

Românii se identifică pe deplin cu Uniunea Europeană, ca proiect politic, economic și social care a contribuit decisiv la modernizarea țării noastre.

Avem cu toții responsabilitatea, de a susține acest proiect, pentru că rămâne singura cale care poate să asigure, pe termen lung, o Europă a păcii, prosperă, eficientă, stabilă și sigură.

Vă mulțumesc pentru acordarea Premiului European Carol al IV-lea!


 

Sehr geehrter Herr Sprecher der Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr.h.c. Bernd Posselt,

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Eva Döhla,

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Ulrike Scharf,

Sehr geehrter Präsident des Bundes der Vertriebenen Dr. Bernd Fabritius,

Sehr geehrter Herr Landesvorsitzender Steffen Hörtler,

Exzellenzen, Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

Zuerst im Zusammenhang mit dem tragischen Zugunglück gestern bei Garmisch-Partenkirchen möchte ich den Hinterbliebenen mein Beileid aussprechen und auch den Verletzten eine baldige Genesung wünschen.

Meine Damen und Herren,

Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Sudetendeutschen Tag! Es ist für mich eine besondere Freude, hier in Ihrer Mitte zu sein, um diese wichtige Auszeichnung der Sudetendeutschen Landsmannschaft entgegenzunehmen.

Diese Auszeichnung ehrt mich besonders und ich nehme sie im Namen der rumänischen Bürgerinnen und Bürger an, die mir ihr Vertrauen für zwei Amtszeiten als Staatspräsident von Rumänien geschenkt haben und die in den 15 Jahren seit dem Beitritt meines Landes zur Europäischen Union täglich ihren Einsatz für die europäische Einheit und Solidarität bewiesen haben.

Der heutige Festakt hat eine doppelte Bedeutung, denn in diesem Jahr feiern wir drei Jahrzehnte seit der Unterzeichnung des Vertrags über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland. Unsere Staaten haben eine strategische Beziehung, die durch Vertrauen und Achtung der Grundsätze und Werte der Europäischen Union geprägt ist.

Darüber hinaus bildet dieser Vertrag die Grundlage einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit.

Einer der wichtigsten Werte, die wir teilen und der einen Eckpfeiler unserer großen europäischen Gemeinschaft darstellt, ist der Frieden. Durch den Krieg gegen die Ukraine, greift die Russische Föderation die demokratischen Prinzipien an, die die Grundlage unserer Gesellschaften bilden.

Deshalb begrüße ich ihre Entscheidung, den Karls-Preis für das Jahr 2022 dem Präsidenten der Ukraine, Herrn Wolodymyr Selenskyj, zu verleihen. Das ukrainische Volk, das er mit Ehre und Mut vertritt, ist zu einem Symbol geworden: für den Kampf für Freiheit, Würde und das Recht der Völker souverän über ihren eigenen Weg zu entscheiden.

Heute sind wir hier um gemeinsam zu bekräftigen, dass die Europäische Union geeint ist, und fest zu ihren Gründungsprinzipien steht, die auch für Rumänien und die Rumänen wichtig sind: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt.

Der Preis ihres Verbandes wird dazu verliehen, um das Verständnis und die Zusammenarbeit der Völker und Staaten Mitteleuropas zu fördern.

Dadurch ist er selbst ein Symbol für ein Europa der Freiheit und des Friedens, Werte die heutzutage so gefährdet sind und zu deren Verteidigung wir alle aufgerufen sind.

Die Sudetendeutschen kennen die Lehren aus der Geschichte sehr gut und wissen, dass der Dialog, das gegenseitige Verständnis und die Kenntnis der gemeinsamen Geschichte die Grundlage für eine harmonische Entwicklung ist.

Für uns in Rumänien, stellen die Angehörigen der nationalen Minderheiten einen reichen Schatz an Kultur, Traditionen und Werten dar, deren Schutz und Entwicklung, unter direkter Beteiligung der rumänischen Mehrheitsbevölkerung, essenziell ist, um das wahre Potenzial unserer Gesellschaften auszuschöpfen.

Die Wahrung der Identität durch Förderung und Schutz der Minderheitenrechte, die Sicherstellung ihrer effektiven Beteiligung an Entscheidungsprozessen, sowie an der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Rumäniens, stellen seit 1990 eine Konstante der Prioritäten des rumänischen Staates dar und ein politisches Ziel, das parteiübergreifend angenommen wurde.

Rumänien hat die wichtigsten internationalen Abkommen für den Schutz der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten unterzeichnet und ratifiziert, und die nationale Gesetzgebung auf höchste Standards in diesem Bereich gebracht. So wurde, nach und nach, ein komplexes, gut ausgearbeitetes und stabiles System zum Schutz nationaler Minderheiten aufgebaut, wobei Rumänien in dieser Hinsicht als Vorbild auf regionaler und europäischer Ebene gilt.

Angehörige nationaler Minderheiten sind sowohl aktiv am Aufbau der rumänischen Gesellschaft beteiligt, deren integraler Bestandteil sie sind, als auch Vertreter ihres eigenen kulturellen Erbes, das Teil des europäischen Erbes ist. Ihre direkte Teilnahme an Entscheidungsprozessen wird sowohl durch die direkte Vertretung im rumänischen Parlament, als auch auf lokaler Ebene, in den gewählten Strukturen der lokalen öffentlichen Verwaltung, ermöglicht.

Der Gebrauch der Sprachen der nationalen Minderheiten im Dialog mit den Behörden des rumänischen Staates ist gewährleistet, der Unterricht in der Muttersprache ist auf allen Ebenen möglich und der Gebrauch der Muttersprache in den Medien ist frei. Der Gottesdienst in der Muttersprache ist ein wesentlicher Faktor der Wahrung der nationalen Identität, der ebenfalls gewährleistet ist.

Meine Damen und Herren,

Durch die Gründung der Universität Prag, als Karlsuniversität bekannt, förderte Karl IV., in einem durch Vielfalt gekennzeichneten Staat Werte die die Zeiten überdauert haben und die wir bis heute schätzen.

Im Gedenken an diese prägende historische Persönlichkeit bekräftigen wir unser gemeinsames Engagement für ein Europa der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Ideen und Normen, zu deren Konsolidierung wir auch in Zukunft gemeinsam beitragen werden.

Jetzt, da die europäische Sicherheit im Osten des Kontinents auf die Probe gestellt wird, haben wir innerhalb der Europäischen Union und der Wertegemeinschaft, der wir angehören, die Entschlossenheit und Kraft gefunden, mit einer Stimme zu sprechen.

 Gemeinsam mit unseren transatlantischen Verbündeten verteidigen wir unsere gemeinsamen Werte.

Ich bin davon überzeugt, dass nur eine starke, engagierte und einflussreiche Europäische Union einen entscheidenden Beitrag zur Lösung aktueller Sicherheits-, Verteidigungs-, Energie- und Umweltprobleme leisten kann.

Europas Reaktion auf den Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und auf die humanitäre Krise, die durch diese blutige Aggression verursacht wurde, zeigt, dass die Europäer ihre Kräfte bündeln, um in Not zu helfen. Wir haben solidarisch agiert, mit Mut und gleichzeitig mit viel Mitgefühl.

Die Unterstützung unseres Landes für das hart getroffene ukrainische Volk und für all jene, die in unserem Land Zuflucht vor dem Krieg suchen, wurde in Rumänien durch Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bürger, sowie durch koordiniertes und schnelles Handeln der Behörden und der Zivilgesellschaft geprägt.

Über 1 Million Ukrainer sind zu uns gekommen, und alle, die entschieden haben, bei uns zu bleiben, werden durch Zugang zu Arbeit, Schule und Gesundheitssystem unterstützt. Über 30.000 ukrainische Kinder sind ins rumänische Bildungssystem integriert worden.

15 Jahre nach dem Beitritt zur Europäischen Union vermitteln die Rumänen das Bild einer dynamischen Gesellschaft, die zu Empathie, Mitgefühl und Opferbereitschaft fähig ist.

Eine Gesellschaft, die die Grundwerte des europäischen Projekts verinnerlicht hat und die sich wünscht, dass diese auch in den angrenzenden Regionen der Union respektiert werden.

Meine Damen und Herren,

Wir erleben entscheidende Zeiten für das Schicksal der Europäischen Union.

Unsere Prioritäten für künftiges und europäisches Handeln müssen pragmatisch sein, damit wir effizient und angemessen auf die Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger reagieren können, egal ob sie sich in Rumänien, Deutschland oder anderswo in Europa befinden.

Anderthalb Jahrzehnte nach dem Beitritt zur EU beteiligt sich Rumänien, durch die Erfahrung und die Expertise aus dem eigenen Prozess der demokratischen Konsolidierung, aktiv mit Lösungen zum Nutzen Europas.

Die Rumänen bekennen sich voll und ganz zur Europäischen Union als einem politischen, wirtschaftlichen und sozialen Projekt, das entscheidend zur Modernisierung unseres Landes beigetragen hat.

Wir alle tragen die Verantwortung, dieses Projekt zu unterstützen, denn es ist der einzige Weg um langfristig ein wohlhabendes, effizientes, stabiles und sicheres Europa des Friedens zu gewährleisten.

Ich danke Ihnen für die Verleihung des Karlspreises!