Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis

31 mai 2023

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 31 mai 2023, următoarele decrete:

  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim; (PL-x 482/18.10.2021)
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (PL-x 329/07.06.2022);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 69/13.02.2023);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanțare - Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022 (PL-x 6/01.02.2023);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (PL-x 259/11.05.2022);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică (PL-x 627/17.10.2022);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 110/27.02.2023).