Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis

24 mai 2023

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 mai 2023, următoarele decrete:

  • Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x 602/11.10.2022);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă (PL-x 558/04.10.2022);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (PL-x 156/13.03.2023);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (PL-x 603/11.10.2022);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PL-x 373/20.09.2021);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (PL-x 535/26.09.2022);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România (PL-x 85/07.03.2022).