Decrete semnate de Președintele României, domnul Klaus Iohannis

03 Martie 2016

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 3 martie a.c., următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare;
  • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
  • Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora.