Decrete semnate de Președintele României, Klaus Iohannis

21 iulie 2022

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 iulie 2022, următoarele decrete:

 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 4/01.02.2022);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 499/18.10.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x198/13.04.2022);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; (PL-x 402/27.09.2021)
 • Decret pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Naţional al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (PL-x205/13.04.2022);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x294/23.05.2022);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 175/11.04.2022);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 149/20.03.2019);
 • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x531/25.10.2021);
 • Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului  nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (PL-x546/28.10.2019);
 • Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Iulia Mocanu, delegată în funcția de președinte al Secției I civilă a Tribunalului Buzău – pensionare;
 • Decret privind eliberarea din funcția de judecător grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj a doamnei Geanina Dogaru – pensionare;
 • Decret privind eliberarea din funcția de judecător la Tribunalul Bucureşti a doamnei Gabriela Dimulescu – pensionare;
 • Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Lăcrămioara Axinte, vicepreşedintele Tribunalului Botoşani - pensionare.