Decrete semnate de Președintele României, domnul Klaus Iohannis

13 Noiembrie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 noiembrie a.c., următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 24/06.02.2019);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 218/08.04.2019);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (2) și (3) și a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x 319/01.07.2019);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor şi structurilor publice din România (PL-x 495/03.10.2018);
  • Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PL-x 271/11.06.2019).