Decrete semnate de Președintele României, domnul Klaus Iohannis

16 Mai 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 mai a.c., următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 224/10.04.2019);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 182/27.03.2019);
  • Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și a modificării art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.