Angajamente

Statul de drept și reforma instituțiilor politice

Consolidarea statului de drept, cu accent pe independența justiției și întărirea mecanismelor democratice și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice, reprezintă priorități ale Președintelui României.

Democrația românească trebuie să treacă la o nouă etapă a consolidării sale, care înseamnă creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile democratice, funcționarea eficientă a acestora în serviciul oamenilor, mai multă integritate și transparență, încurajarea participării, dar și o legislație clară, stabilă și predictibilă.

Progresul unei națiuni se naște și are șanse reale de reușită doar dacă se întemeiază pe unitate națională și solidaritate. Numai prin efortul comun al cetățenilor și al instituțiilor statului devine posibilă consolidarea statului de drept, a democrației constituționale și autentica protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. Președintele României utilizează toate instrumentele constituționale aflate la dispoziția sa pentru a menține constant pe agenda tuturor autorităților și instituțiilor publice din România temele care îi preocupa pe cetățeni, problemele și prioritățile acestora, stimulând astfel identificarea de soluții.

Eficiența autorităților publice, precum și corecta funcționare a întregului edificiu instituțional al statului depind în mod fundamental de profesionalismul și integritatea clasei politice. Societatea românească s-a maturizat, iar clasa politică nu poate decât să urmeze același drum. Din această perspectivă, recuplarea politicului la nevoile și așteptările oamenilor este un obiectiv pe termen lung al Președintelui.

Este necesară o implicare activă și permanentă a cetățenilor în viața publică, pentru asigurarea transparenței decizionale, pentru susținerea parcursului european și transatlantic al României, precum și pentru asumarea de către oamenii politici a unei corecte reprezentări și apărări a intereselor celor care îi aleg.

Priorități pentru statul de drept și reforma instituțiilor politice

Justiție independentă și lupta anticorupție

În domeniul statului de drept și independenței justiției, precum și al luptei anticorupție, pașii făcuți până acum trebuie continuați. Garantarea și acțiunea în spiritul acestora trebuie să devină normalitate în România.

Președintele are un rol important în acest sens, dar este nevoie de înțelegerea clară, la nivelul întregii clase politice, a unui principiu: nu există altă cale pentru România decât aceea a unei țări eliberate de corupție. Obiectivul acestui mandat prezidenţial este ca, până la finele lui, corupția să nu mai figureze în topul problemelor pe agenda publică, iar instituțiile să funcționeze în slujba cetățenilor.

Legislația electorală și cea privind  partidele politice

Primul pas în reformarea instituțiilor politice și în refacerea încrederii cetățenilor în acestea îl constituie redefinirea cadrului legislativ. Creșterea calității actului politic presupune renunțarea la modificările de legislație făcute în urma unor calcule politice și electorale pe termen scurt și gândirea unei reglementări legislative durabile.

Prima parte a anului 2015 a fost dedicată angajamentului de a finaliza o nouă legislație privind alegerile locale și parlamentare, privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale, precum și o nouă lege a partidelor care să încurajeze deschiderea spațiului politic și să permită extinderea participării. Încă din ianuarie, Președintele României a demarat consultări cu partidele politice și cu societatea civilă în acest sens, iar la finele primei sesiuni parlamentare din 2015, aceste proiecte au fost adoptate de către Parlament și apoi promulgate de Președinte.

Legi clare, unitare  și durabile

În sistemul constituțional al separației și echilibrului puterilor, Președintele României are atributul promulgării legilor, după adoptarea lor de către Parlament. Întreaga funcționare a instituțiilor statului, a economiei și societății depinde, într-un fel sau altul, de relația cu legea - de modul în care sunt concepute, inițiate, aplicate și respectate legile.

De aceea, Președintele acordă o atenție deosebită legilor venite la promulgare. Unele dintre ele au fost trimise spre reexaminare, în urma unei temeinice analize și pornind de la respectarea principiilor constituționale și a obligațiilor asumate de statul român. Dincolo însă de solicitările punctuale de reexaminare, o temă aparte o reprezintă calitatea si coerența legislației. Așteptarea cetățenilor de a avea legi mai clare, mai unitare și care nu se schimbă frecvent trebuie să capete un răspuns adecvat din partea autorităților competente.

Este nevoie de o recredibilizare a legii ca act juridic al Parlamentului și ca fundament al relațiilor sociale. O legislație flexibilă, elaborată în directă legătură cu nevoile și așteptările societății, eliberată de populism și durabilă în timp reprezintă fundamentul oricărui stat de drept și trebuie să devină o prioritate a întregii clase politice.

Refacerea încrederii în instituţii

Refacerea încrederii în instituţii este un proces continuu şi presupune o mobilizare permanentă. Dar rezultatele unui astfel de demers sunt atât de importante şi benefice pentru România, încât niciun efort nu este prea mare pentru a le obţine.

Societatea românească se va dezvolta la adevăratul său potenţial în momentul în care va exista o relaţie corectă între cetăţeni şi instituţii. Aceasta înseamnă ca instituţiile să se recredibilizeze, să acţioneze eficient, iar cetăţeanul să fie încurajat să devină un partener care să-şi respecte obligaţiile sale, ştiind că interesele îi sunt apărate.

Este atributul Preşedintelui de a veghea la buna funcţionare a autorităţilor publice, de a media între puterile statului, precum şi între stat şi societate. Dincolo de aceste prerogative constituţionale, Preşedintele are şi un foarte important rol de a da un exemplu pentru modul în care înţelege relaţia sa cu cetăţeanul. De aceea, Preşedintele este mereu conectat la agenda şi la aşteptările oamenilor. Proiectele sale reflectă temele prioritare ale românilor, fie că vorbim despre Educaţie, despre o legislaţie mai puţin greoaie ori despre Sănătate.

Actualitate din reforma instituțiilor politice