Angajamente

România Educată

Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România Educată.

Proiectul „România Educată” reprezintă cea mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație. Acest demers exprimă dorința Președintelui României ca fiecare român să aibă ocazia de a contribui la proiect. Consultarea a pornit de la așteptările întregii societăți, nu doar ale experților, și astăzi se reîntoarce către societate, înainte de finalizarea rezultatelor.

Încă de la început, proiectul „România Educată” a fost proiectat către viitor, întreaga abordare încercând să răspundă provocărilor următoarelor decenii. În acest sens, începând cu 2016, Administrația Prezidențială a inițiat o amplă dezbatere publică privind educația din România, structurată în trei etape. Fiecare dintre aceste etape sunt descrise în detaliu pe site-ul dedicat proiectului: www.romaniaeducata.eu, unde puteți consulta rezultatele supuse dezbaterii publice și puteți afla mai multe despre modalitățile prin care puteți participa la dezbatere.

Prezentare succintă a etapelor proiectului

  • Prima etapă (2016-2017) a presupus o serie de opt consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație (dezbateri regionale), dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de consultare organizate de terți etc.
  • A doua etapă (2017-2018) a pornit de la elementele de viziune identificate în etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru educație la orizontul 2018-2030.

În acest sens, Administrația Prezidențială a constituit șapte grupuri de lucru cu rolul de a dezvolta concluziile primei tape într-un pachet de strategii detaliate pe următoarele teme prioritare: cariera didactică; echitatea sistemului educațional; profesionalizarea managementului educațional; un învățământ profesional și tehnic de calitate; autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior; educație timpurie accesibilă tuturor; evaluarea elevilor şi studenţilor.

Documentele realizate de către grupurile de lucru și concluziile evenimentelor din prima etapă au fost agregate într-un document unitar.

  • În a treia etapă (2018-2020), rezultatul integrat al demersurilor anterioare a  fost lansat în dezbatere publică în cadrul evenimentului organizat în data de 5 decembrie 2018, la Palatul Cotroceni,  fiind disponibil pe site-ul www.romaniaeducata.eu, la secțiunea „Rezultatele proiectului”. În continuare, toți cei interesați sunt invitați să transmită  opiniile lor la adresa romaniaeducata@presidency.ro și să participe la evenimentele prevăzute pentru următoarea perioadă. De asemenea, Administrația Prezidențială va organiza patru dezbateri pe următoarele teme: guvernanța în educație, finanțarea, arhitectura curriculară și impactul societății digitale asupra educației, iar pe de altă parte cei care doresc vor putea înscrie în continuare evenimente sub egida proiectului „România Educată”. 

Totodată, în această perioadă, Administrația Prezidențială a dezvoltat, împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), patru policy briefs pe următoarele patru teme: (1) carieră didactică, (2) management educațional, (3) echitate, (4) educație timpurie. Ele au fost elaborate în cadrul unui proiect inițiat și coordonat de către Administrația Prezidențială și finanțat prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Structurale al Comisiei Europene. Scopul acestor patru documente este să completeze propunerile proiectului cu exemple de bună-practică din mediul internațional și propuneri de acțiuni care să contribuie la atingerea obiectivelor proiectului „România Educată”.

În etapa finală vom integra opiniile primite din partea societății, experților, reprezentanților din mediul politic, executiv și legislativ, pentru a lansa versiunile finale ale documentelor proiectului „România Educată”.

Detalii privind rapoartele evenimentelor organizate de către Administrația Prezidențială sau de către alte entități interesate, precum și demersurile aferente fiecărei etape a Proiectului „România Educată” sunt disponibile aici: http://www.romaniaeducata.eu/events/category/evenimente/.

România Educată

Proiectul „România Educată” reprezintă cea mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație:

  • Peste 10.000 de persoane implicate direct în primele două etape;
  • Peste 8.000 de respondenți la consultarea online;
  • Peste 1.200 de participanți la dezbaterile regionale;
  • Peste 140 de membri în cele șapte grupuri de lucru tematice (informații despre componența grupurilor de lucru sunt disponibile aici);
  • Peste 60 de evenimente organizate sub egida proiectului, de către alte părți interesate (detalii sunt disponibile aici și aici).
  • 8 dezbateri regionale organizate de către Administrația Prezidențială;
  • 4 documente de politică publică dezvoltate de către OCDE.

Dacă doriți să aflați mai multe despre modul de desfășurare a proiectului, vă invităm să accesați secțiunile dedicate de pe site-ul  romaniaeducata.eu. Pentru întrebări, sugestii și recomandări, ne puteți scrie la adresa romaniaeducata@presidency.ro.

Primele rezultate ale proiectului „România Educată” pot fi vizualizate aici. Odată cu lansarea lor în dezbatere publică, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a invitat toate persoanele interesate să transmită sugestii și propuneri de îmbunătățire a acestora.

Pentru a vă exprima opinia ca parte a consultării publice, puteți completa formularul sau scrie la adresa romaniaeducata@presidency.ro. Avem rugămintea ca opiniile transmise să facă trimitere la rezultatele proiectului vizate, într-o manieră concisă și clară.

Actualitate din educație