Angajamente

România Educată

Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. Demersul a fost proiectat către viitor, întreaga abordare încercând să răspundă provocărilor următoarelor decenii.

„România Educată” este cea mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație. Acest demers exprimă dorința Președintelui României ca fiecare român să aibă ocazia de a contribui la proiect, consultarea pornind de la așteptările întregii societăți, nu doar ale experților.

Proiectul „România Educată” a început în anul 2016 și a fost structurat în următoarele trei etape:

  • Prima etapă (2016-2017) a presupus o serie de activități, precum opt consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație (dezbateri regionale), dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de consultare organizate de terți.
  • A doua etapă (2017-2018) a pornit de la elementele de viziune identificate în etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru educație la orizontul anului 2030.

În acest sens, Administrația Prezidențială a constituit șapte grupuri de lucru cu rolul de a dezvolta concluziile primei etape într-un pachet de strategii detaliate pe următoarele teme prioritare: cariera didactică; echitatea sistemului educațional; profesionalizarea managementului educațional; un învățământ profesional și tehnic de calitate; autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior; educație timpurie accesibilă tuturor; evaluarea elevilor și studenților. Materialele realizate de către grupurile de lucru și concluziile evenimentelor din prima etapă au fost agregate într-un document unitar.

  • A treia etapă (2018-2021) a presupus dezbaterea publică a rezultatelor proiectului pentru a putea oferi României o viziune de țară cu obiective agreate pentru educație la orizontul 2030, o strategie unitară și un set de propuneri de politici publice pe temele desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului.

Operaționalizarea Proiectului a fost inclusă ca angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.

În ultimă instanță, finalizarea Proiectului „România Educată” prin publicarea raportului final, în 2021, a presupus integrarea feedbackului primit și actualizarea raportului cu evoluțiile recente, inclusiv cu lecțiile învățate în contextul pandemiei de COVID-19 și cu rezultatele consultărilor cu coaliția de guvernare, membrii comisiilor de învățământ din Parlamentul României și ONG-urile (derulate în iulie 2021).

Pe 14 iulie 2021, a fost publicat Raportul „România Educată”, Proiect al Președintelui României, Klaus Iohannis, asumat prin memorandum de Guvernul României. Bazat pe cel mai amplu proces de consultare publică în domeniul educației din perioada postdecembristă, Proiectul „România Educată” a pornit de la proiecția viitorului, imaginând provocările acestuia pentru societatea prezentului.

Toate documentele Proiectului sunt disponibile pe: http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/.

România Educată

Raportul Proiectului „România Educată” poate fi consultat aici.

Proiectul „România Educată” reprezintă cea mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație.

Dimensiunea acestuia este ilustrată de următoarele statistici:

Din punct de vedere al impactului asupra politicilor publice menționăm:

  • Guvernul României și-a asumat în Programul de Guvernare faptul că baza de plecare pentru construcția în educație pentru perioada 2021-2024 este operaționalizarea și implementarea Proiectului „România Educată”;
  • Parlamentul României a aprobat prin Hotărârea nr. 22/2020 Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. Aceasta prevede expres operaționalizarea și implementarea Proiectului „România Educată”.

Pentru detalii suplimentare privind modul de desfășurare a proiectului, vă invităm să accesați secțiunile dedicate de pe site-ul romaniaeducata.eu.

Rezultatele proiectului „România Educată” se află în dezbatere publică și pot fi vizualizate aici. Toate persoanele interesate să transmită sugestii și propuneri de îmbunătățire a acestora pot completa formularul online sau ne pot scrie direct la adresa romaniaeducata@presidency.ro. Avem rugămintea ca opiniile transmise să facă trimitere la rezultatele vizate din proiect, într-o manieră concisă și clară.

Precizăm că până la finalul anului 2020, au fost primite aproximativ 360 de mesaje cu astfel de propuneri.

Actualitate din educație