Angajamente

Diaspora

România puternică este acel stat care are grijă ca drepturile cetăţenilor săi să fie respectate, oriunde s-ar afla ei. Indiferent de distanțe, apartenența la o națiune nu se pierde niciodată.

Pe termen lung, obiectivul Preşedintelui României este construirea unei relații puternice a societății românești și a statului român cu diaspora, benefică în ambele direcții. Ea presupune, pe de-o parte, capacitatea de a valorifica potențialul strategic al diasporei românești, ca punte de legătură cu celelalte state, iar, pe de altă parte, presupune a ști clar ce anume suntem datori să facem pentru diaspora, noi, cei de-acasă.

Statul român trebuie să facă eforturi sporite pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor legitime ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate de a li se asigura servicii şi asistenţă consulară la standarde specifice unui stat membru al Uniunii Europene.

Conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase româneşti în rândul comunităţilor din străinătate este unul dintre cele mai importante obiective ale României în politica externă. Valorile tradiţionale trebuie să reprezinte liantul dintre România şi comunităţile de români din străinătate.

A trăi și a munci în străinătate trebuie să devină doar o chestiune de alegere, nu una de constrângere. Acest deziderat va fi îndeplinit atunci când românii din afara graniţelor vor avea opțiunea să se întoarcă în ţară, știind că și acasă munca şi performanţa lor sunt recunoscute și răsplătite.

PRIORITĂȚI PENTRU DIASPORA

Consiliul consultativ

Asemeni statelor importante ale lumii, este timpul ca şi România să ofere posibilitatea membrilor comunităţilor de români din străinătate să formeze un Consiliu Consultativ al Românilor din Afara Graniţelor. Dialogul constant cu românii de pretutindeni şi oferirea posibilităţii pentru reprezentanţii acestora de a se reuni periodic sunt necesare pentru a constitui un for de dezbatere.

Acest organism, constituit la iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale, va fi cadrul formal în interiorul căruia vor fi dezbătute cele mai importante teme care implică şi preocupă comunităţile de români, transpunerea acestora în politici publice şi armonizarea cu cele iniţiate de instituțiile statului cu scopul de a îmbunătăți performanța rezultatelor obţinute.

Vot prin corespondență

Asigurarea şi promovarea drepturilor românilor din afara granițelor, legate de statutul, de rădăcinile materiale şi spirituale, de rolul participativ, rămân o datorie fundamentală pentru România. Un astfel de drept este cel de vot.

În noiembrie 2015, Preşedintele României a promulgat Legea votului prin corespondenţă, care a reprezentat un obiectiv asumat încă de la începutul mandatului. Importanţa acestui act normativ decurge din faptul că asigură premisele respectării dreptului fundamental la vot pentru toţi românii, oriunde s-ar afla ei în lume. Printr-un dialog susţinut, atât cu liderii partidelor politice, cu parlamentarii români din Circumscripţia electorală Diaspora, cât şi cu reprezentanţii instituţiilor care au în atribuţii relaţia cu românii din afara graniţelor, s-a generat un cadru de mediere pentru găsirea celor mai bune variante astfel încât statul român să asigure soluții fezabile, simple și cu un cost minim pentru votanții români din afara graniţelor ţării.

Legea, în forma în care este în vigoare, reprezintă un prim pas şi urmează a fi pusă în practică la alegerile parlamentare următoare. Odată validată procedura la scrutinul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu siguranţă că legea va fi îmbunătăţită.

Aproape de românii din diaspora

Întâlnirea cu românii din diaspora reprezintă întotdeauna un punct important pe agenda vizitelor externe ale Președintelui Klaus Iohannis.

Obiectivul pe termen lung este ca România să atingă acel grad de dezvoltare pentru ca cei din diaspora să aibă opțiuni reale să se întoarcă acasă, știind că și acasă munca lor este recunoscută și răsplătită. Decizia de a trăi și a munci în străinătate trebuie să devină doar o chestiune de alegere, nu una de constrângere.

În acelaşi timp, compatrioții noștri din diaspora sunt adevăraţi ambasadori ai culturii și tradițiilor românești şi reprezintă cartea de vizită a ţării peste hotare. Imaginea României în lume se construiește prin contribuţia fiecăruia dintre milioanele de români din toate colţurile lumii.

„Fiţi solidari și uniţi, fiţi lideri în comunităţile voastre, fiţi conștienţi de forţa pe care o aveţi. Știu că sunteţi cu sufletul acasă. Vă chem aşadar alături de mine să construim România puternică pe care ne-o dorim, România în care să vă placă să vă reîntoarceţi!"

În februarie 2016 Preşedintele României a declarat „atenţia faţă de Diaspora, o prioritate”.

În acest sens, Preşedintele Klaus Iohannis a propus lărgirea sferei de acţiune prin care statul răspunde necesităţilor românilor de pretutindeni, adăugând la preocuparea pentru păstrarea identităţii româneşti un întreg evantai de servicii menite să răspundă punctual nevoilor românilor de pretutindeni, atât în domeniul serviciilor consulare, cât şi al educaţiei, al reîntoarcerii în ţară şi încurajării antreprenoriatului.

Astfel, au fost luate 25 de măsuri punctuale pentru a diminua impactul distanţei resimţite de românii de peste graniţe faţă de ţară şi pentru a le facilita accesul la serviciile la care sunt îndreptăţiţi. 

Puteți vizualiza cele 25 de măsuri aici.  

De asemenea, Preşedintele Klaus Iohannis a inițiat formarea unui Grup de lucru Interinstituțional dedicat situației copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Având în vedere numărul alarmant al acestor copii și problemele cu care se confruntă familiile rămase în ţară, dar și faptul că nu există cifre exacte furnizate de autorităţile publice din domeniu, Grupul de lucru a avut scopul de a propune atât o serie de soluții în vederea armonizării datelor oficiale și simplificării procedurii de delegare a autorității părintești, cât și programe speciale pentru copiii rămași singuri.

Astfel, în perioada iulie-decembrie 2016, Administraţia Prezidenţială, prin Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor, a invitat instituţiile abilitate - 72 de persoane reprezentând 6 ministere, 14 agenții guvernamentale, 13 organizații neguvernamentale și două agenții ONU -, să se alăture acestui demers și să se implice în efortul susținut de a-i sprijini pe acei copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și pe familiile acestora.

Raportul Grupului de Lucru a fost lansat în cadrul unei mese rotunde cu participare internaţională, care a fost organizată la Palatul Cotroceni, şi poate fi consultat aici.

 

 

ACTUALITATE DIN DIASPORA