Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

România educată

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România

Organizator: Asociația Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice România (ANCLP)

Perioada de desfășurare: 21-22 februarie 2020

Locul de desfășurare: Brașov

Descriere eveniment:

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România din acest an are ca temă „Modalități și forme eficiente pentru implementarea și dezvoltarea educației timpurii în sistemul educațional preuniversitar românesc”. Evenimentul reunește directorii colegiilor și liceelor pedagogice din România împreună cu partenerii, ONG-uri, reprezentanți ai învățămâtului universitar și ai Ministerul Educației și Cercetării, având ca finalitate identificarea modalităților și formelor eficiente pentru implementarea și dezvoltarea educației timpurii în sistemul educațional preuniversitar românesc.

În mod particular, evenimentul își propune să identifice și să evidențieze contribuția liceelor și colegiilor pedagogice la pregătirea inițială a personalului calificat și a serviciilor destinate educației timpurii, să contribuie la coordonarea activităților de formare inițială cu cele de formare continuă și la dezvoltarea parteneriatului social privind extinderea serviciilor de educație timpurie de calitate.

Parteneri: Evenimentul  este desfășurat în baza parteneriatelor ANCLP cu Ministerul Educației Naționale, cu Asociația Centrul „Step by Step” pentru Educație și Dezvoltare Profesională și cu ReadyNation România. 

Websitewww.anclp.ro

 

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.