Secretariatul General

Secretariatul General este departamentul condus de ordonatorul principal de credite al Administraţiei Prezidenţiale, având responsabilitatea administrării patrimoniului şi gestionării resurselor financiare, materiale şi umane ale instituţiei, cu următoarele atribuţii principale:

  • Administrează patrimoniul şi gestionează resursele financiare, materiale şi umane ale instituţiei prezidenţiale, în vederea asigurării bunei funcţionări şi organizări a serviciilor din subordinea Preşedintelui României, în conformitate cu proiectele, priorităţile şi agenda acestuia;
  • Reprezintă instituţia prezidenţială în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat, Guvernul României, ministere şi alte instituţii în probleme de specialitate;
  • Coordonează activităţile de reprezentare în instanţă a Preşedintelui României şi a Administraţiei Prezidenţiale;
  • Supune aprobării Preşedintelui României proiectele de regulamente (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern) şi norme interne şi asigură respectarea acestora de către personalul Administraţiei Prezidenţiale;
  • Organizează şi coordonează sistemul de management al securității informațiilor și activitățile din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, la nivelul Administraţiei Prezidenţiale;
  • Asigură şi îmbunătăţeşte permanent sistemul de control intern la nivelul instituţiei prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Consilier Prezidențial George-Vladimir Duhan

Consilier de Stat Cosmin Gabriel Popp