Departamentul Securităţii Naţionale

Departamentul Securităţii Naționale reprezintă structura specializată din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, destinată asigurării îndeplinirii de către Preşedintele României a atribuţiilor conferite de Constituţie în domeniile apărării ţării şi securităţii naţionale.

Principala responsabilitate a Departamentului constă în asigurarea suportului decizional și a expertizei necesare Președintelui României pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Apărare a Țării, coordonarea procesului de implementare a acesteia și evaluarea rezultatelor, activități desfășurate în strânsă colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale precum și cu organizaţiile internaţionale, organizaţiile nonguvernamentale, mediul academic, institute şi experţi din ţară şi din străinătate. De asemenea, Departamentul prezintă Preşedintelui României propuneri destinate coordonării unitare a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.

O componentă importantă a activităților Departamentului o reprezintă informarea Președintelui României cu privire la principalele activităţi care se desfăşoară în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, precum și formularea propunerilor privind măsurile necesare pentru perfecţionarea cooperării acestora, în scopul îndeplinirii misiunilor comune.

În plan extern, Departamentul analizează dinamica din sfera securităţii. În domeniul managementului crizelor, DSN asigură cadrul tehnic de lucru necesar Preşedintelui României pentru gestionarea crizelor de securitate. Departamentul propune Preşedintelui României măsuri în sprijinul gestiunii crizelor sectoriale şi a urgenţelor civile, preluarea controlului asupra gestiunii unora dintre acestea, instituirea stării de urgenţă sau stării de asediu, declararea mobilizării generale sau a stării de război.

În cadrul procesului legislativ, la nivelul Departamentului Securităţii Naţionale sunt formulate propuneri privind acordarea avizelor de către CSAT pentru proiectele de acte normative inițiate de Guvern, care reglementează activităţile privind apărarea ţării şi securitatea naţională. De asemenea, Departamentul evaluează actele normative care reglementează probleme din aceste domenii și urmează să fie promulgate de Preşedinte, prezentând propuneri în acest sens.

Consilier Prezidențial Ion Oprișor