Compartimentul Probleme Cetăţeneşti

Compartimentul Probleme Cetățenești este o structură din cadrul Administrației Prezidențiale subordonat Departamentului Relații cu Autoritățile Publice şi Societatea Civilă.

Principala responsabilitate a acestui compartiment constă în soluționarea petițiilor adresate Președintelui României. La acest compartiment, se primesc anual zeci de mii de petiții din partea cetățenilor, memorii sau cereri de grațiere. Tot aici, în numele Președintelui, se acordă audiențe celor interesați.

Compartimentul asigură competenta soluționare a memoriilor şi petițiilor prin transmiterea acestora către instituțiile administrației publice centrale şi locale sau către alte structuri specializate din cadrul Administrației Prezidențiale, precum şi transmiterea răspunsurilor către petenți.

Consilier de Stat Gabriel-Cristian Pișcociu