Departamentul Relaţii cu Autorităţile Publice şi Societatea Civilă

Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă este structura din cadrul Instituției Președintelui care administrează relația cu autoritățile statului, centrale sau locale (Parlament, Guvern, autorități locale) și întreține dialogul cu societatea civilă. Acest departament are în subordinea sa Compartimentul Probleme Cetăţeneşti, cu sarcina de a administra problemele cetățenești, o activitate foarte importantă în relația Președintelui cu românii. Aici, la acest compartiment, se primesc anual zeci de mii de petiții din partea oamenilor, memorii sau cereri de grațiere. Tot aici, în numele Președintelui, se acordă audiențe celor interesați.

Departamentul cooperează cu autoritățile publice și organizațiile societății civile pentru a susține o așa-numită platformă de dialog, o sursă importantă de expertiză pentru Președinte în deciziile sale. Colaborarea cu instituțiile statului și ONG-uri este vitală în înțelegerea problemelor societății, iar pentru definirea și înțelegerea acestei relații, departamentul poate organiza diferite dezbateri, întâlniri sau conferințe, dar poate contribui și la studii de impact referitoare la teme majore care preocupă viața românilor. Aria de interes a ONG-urilor cu care intră în contact Departamentul este una foarte diversă, de la organizații ale aleșilor locali, la cele de tineret ori ale persoanelor cu dizabilități, vârstnici, asociații profesionale ori de profesii liberale etc. În sfera de activitate a Departamentului intră de asemenea problemele sportului, dar și promovarea și susținerea evenimentelor sportive.

Consilier de stat Cătălina Galer