Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională

Departamentul Reformă Instituţională şi Constituţională este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care asigură îndeplinirea de către Preşedintele României a atribuțiilor care îi revin cu privire la revizuirea Constituţiei şi monitorizarea din punct de vedere juridic a evoluţiilor instituţionale din sistemul autorităților statului român.

Departamentul elaborează documente, studii şi analize cu privire la evoluțiile normative și instituționale din sistemul autorităților publice ale statului român, precum și cu privire la cele similare din dreptul străin necesare pentru informarea Președintelui României și sprijinirea procesului decizional din cadrul Administrației Prezidențiale. Totodată, în cadrul acestui departament se formulează puncte de vedere cu privire la revizuirea Constituției, promulgarea, reexaminarea şi controlul de constituţionalitate a legilor, consultarea cetăţenilor prin referendum, transmiterea de mesaje Parlamentului, precum şi sesizarea Curţii Constituţionale atunci când apar conflicte juridice de natură constituţională. Nu în ultimul rând, Departamentul păstrează şi dezvoltă relaţii cu instituţii şi organizaţii profesionale din domeniul juridic.