Departamentul Politici Economice şi Sociale

Departamentul Politici Economice și Sociale întocmește analize, sinteze și prezintă argumente în vederea fundamentării pozițiilor și deciziilor Președintelui României cu privire la politicile publice din domeniul economic și social. De asemenea, Departamentul Politici Economice și Sociale analizează evoluția mediului de afaceri, prin studii de specialitate și interacțiune directă cu reprezentanții mediului de afaceri, în vederea cunoașterii și înțelegerii cât mai bune a evoluțiilor și problemelor cu care întreprinzătorii se confruntă.

Prin activitatea desfășurată, Departamentul Politici Economice și Sociale asigură informarea Președintelui României cu privire la evoluțiile economice naționale și internaționale, prin realizarea de rapoarte, sinteze și analize complexe, care fundamentează opinii, propuneri și puncte de vedere pe diferite subiecte economice și sociale. De asemenea, în funcție de oportunitate, Departamentul reprezintă Președintele României la evenimente specifice domeniului de activitate (dezbateri, forumuri, conferințe etc.) și organizează întâlniri ale Președintelui României cu mediul de afaceri și cu instituțiile din domeniul economic.

În cadrul Departamentului, sunt elaborate și fundamentate anumite propuneri privind poziția Președintelui României în legătură cu politicile publice, sau cu alte evenimente, demersuri și subiecte cu impact asupra bunăstării economice și sociale.

Consilier Prezidențial Cosmin-Ștefan Marinescu