Departamentul Politică Internă

Departamentul Politică Internă este structura din cadrul Administrației Prezidențiale care elaborează analize, sinteze şi prognoze despre structura sistemului politic și dinamica vieții politice interne din țara noastră (cadru legal, structuri instituționale, proces decizional, politici publice, personal politic etc.).

Departamentul formulează recomandări pentru activitatea și pozițiile publice ale Președintelui României, în exerciţiul prerogativelor sale constituționale pe zona de politică internă: veghere la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, mediere între puterile statului, precum și între stat şi societate. În acest sens, este analizată permanent activitatea principalelor instituții publice, a partidelor politice, a organizațiilor non-guvernamentale, fiind recomandate direcţii de acţiune pentru Preşedintele României cu privire la toate aceste aspecte.

Departamentul menține și dezvoltă comunicarea Președintelui României și a Administrației Prezidențiale cu Guvernul și Parlamentul României, cu partidele politice parlamentare și non-parlamentare. Un exemplu în acest sens este organizarea consultărilor cu partidele politice parlamentare.

În mod egal, departamentul este un partener de dialog pentru societatea civilă, cooperând cu organizații non-guvernamentale și grupuri de experți din domeniul civic, politic sau juridic pentru fundamentarea recomandărilor și punctelor de vedere transmise șefului statului. De asemenea, activitatea departamentului vizează întărirea parteneriatului Preşedintelui României cu instituţiile statului şi cu societatea civilă.

În exercitarea atribuțiilor sale, departamentul urmărește obiective precum: consolidare democratică; bună guvernare; transparenţă şi date deschise;  modernizarea și descentralizarea administraţiei publice; depolitizarea și profesionalizarea funcției publice; reforma clasei politice, a partidelor și reforma electorală; participare civică și politică.