Departamentul Politică Externă

Departamentul Politică Externă este structura din cadrul Administrației Prezidențiale care coordonează domeniul politicii externe din perspectiva atribuţiilor constituţionale ale Preşedintelui României. Prin colaborarea strânsă cu instituţiile guvernamentale şi alte instituţii publice, cu instituţiile academice şi ONG-uri cu preocupări în materie de relaţii externe, acest departament contribuie la elaborarea şi fundamentarea profilului strategic şi demersurilor de politică externă ale României. Departamentul urmărește implementarea angajamentelor asumate de România în relația cu instituțiile internaționale și cu statele cu care are relații de cooperare. 

Departamentul stabilește contacte și cooperează cu instituțiile omoloage din structurile administrative similare din alte state, cu reprezentanţele diplomatice ale acestora în România. Stabileşte calendarul vizitelor externe ale şefului statului, al vizitelor în România la nivel de şef de stat, întâlnirile Președintelui României cu alte personalități străine și participările la reuniunile multilaterale. Echipa departamentului asigură pregătirea pe fond a acestora. Tot această echipă monitorizează și analizează evoluțiile și evenimentele pe plan internațional, informându-l constant pe șeful statului și formulând propuneri de acțiune. Departamentul poate propune, de asemenea, organizarea unor dezbateri și a unor evenimente cu caracter public care să contribuie la înțelegerea domeniului relațiilor internaționale și, în special, a rolului României în plan internațional.

Consilier Prezidențial Bogdan Aurescu