Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor

Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor este structura din cadrul Administraţiei Prezidenţiale care asigură relaţia Preşedintelui României cu românii de peste hotare şi comunităţile din cadrul cărora aceştia fac parte.

Departamentul are ca atribuţii principale colaborarea cu instituţiile statului român din domeniu şi cu reprezentanţii românilor de pretutindeni, elaborarea de documente specifice, organizarea de acţiuni dedicate comunităţilor de români, relaţionarea cu aceştia, precum şi reprezentarea Președintelui la diverse evenimente. În vederea îndeplinirii acestor atribuţii, Departamentul realizează acţiuni pregătitoare cu scopul planificării, organizării şi desfășurării activităţilor din ţară şi din străinătate la care participă Preşedintele României şi care au ca temă dialogul cu românii de pretutindeni.

Departamentul are ca obiectiv strategic asigurarea şi consolidarea relaţiei dintre Preşedintele României şi românii din afara graniţelor ţării prin crearea unor mecanisme noi de dialog. În acest sens, prezintă Preşedintelui României propuneri privind stabilirea şi îmbunătăţirea obiectivelor în ceea ce priveşte strategia de urmat în vederea unei mai bune relaţionări cu românii de peste hotare, prin intensificarea dialogului cu reprezentanţii acestora. De asemenea, preocuparea principală a Departamentului vizează îmbunătățirea mecanismelor de reprezentare și consultare a românilor din străinătate prin implicarea directă a acestora în definirea politicilor statului român.

Pentru a susţine cetăţenii români şi comunităţile din afara graniţelor, Departamentul îşi propune să inițieze direcţiile de acţiune care să conducă la corecta implementare a principalelor angajamente asumate public de către Preşedintele României. Din acest punct de vedere, Departamentul va urmări realizarea tuturor demersurilor necesare pentru ca Administraţia Prezidenţială să fie un integrator care să armonizeze eforturile tuturor actorilor implicaţi: instituţii ale statului şi cetăţeni români.

În acest domeniu, dialogul dintre instituţii şi cetăţeni este deosebit de important, iar complementaritatea politicilor statului şi nevoile reale decise în urma consultărilor permanente cu cetăţenii trebuie să conducă la ceea ce toţi românii aşteaptă: o politică naţională pentru românii de pretutindeni.

Consilier de Stat Sandra Pralong