Departamentul Constituțional Legislativ

Departamentul Constituțional Legislativ este structura din cadrul Administrației Prezidențiale care asigură elaborarea documentelor şi demararea procedurilor necesare pentru îndeplinirea de către Preşedintele României a prerogativelor constituţionale în materie.

Departamentul analizează legile înaintate spre promulgare, solicită puncte de vedere de la alte departamente şi semnalează aspecte deosebite apărute în desfășurarea procesului legislativ în Parlament. De asemenea, departamentul are ca atribuție întocmirea cererii de reexaminare, sau după caz, a sesizării de neconstituționalitate a legilor.

Prin activitatea desfășurată, departamentul urmărește desfășurarea procedurii de reexaminare a proiectelor de lege în Parlament şi îi prezintă, după caz, Președintelui României proiectul de decret pentru promulgare.

Principalele responsabilităţi ale departamentului constau în asigurarea suportului juridic în vederea îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor constituționale referitoare la: revizuirea Constituției, numirea, revocarea sau eliberarea din funcții publice, grațierea, dizolvarea Parlamentului, încheierea tratatelor internaţionale şi trimiterea lor spre ratificare, reprezentarea Preşedintelui României în cauzele aflate pe rolul Curţii Constituţionale.

Departamentul dezvoltă şi menține relații funcționale cu instituţii publice şi organizații profesionale din domeniul juridic, atât intern, cât şi internațional şi asigură transparenţă sporită în exercitarea atribuţiilor. 

Consilier Prezidențial Anișoara Ancu