Departamentul Educaţie şi Cercetare

Departamentul Educație și Cercetare (DEC) din cadrul Administraţiei Prezidenţiale facilitează consultarea, dialogul şi medierea între autoritățile statului cu atribuţii în educație și cercetare și instituțiile de învățământ preuniversitar și superior, institutele de cercetare, structurile societății civile care au activitate în domeniu, experți, cercetătorii români din țară și străinătate, mediul privat și alte părți interesate.

Totodată, acest Departament asigură o comunicare eficientă cu cetățenii interesați de problematica educației și cercetării şi derulează consultări şi analize cu privire la ariile de interes relevante. DEC colaborează strâns cu celelalte departamente ale Administraţiei Prezidenţiale pentru corelarea sistemului de educaţie şi cercetare cu nevoile şi priorităţile din spaţiul social şi economic românesc.

Scopul structurii este acela de a contribui, respectând prerogativele constituționale, la consolidarea unei abordări coerente, pe termen lung, consensuale și strategice în învățământul preuniversitar, terțiar, precum şi în cercetare.