Departamentul Sănătate Publică

Departamentul Sănătate Publică este structura din cadrul Instituţiei Preşedintelui care contribuie la realizarea funcţiei de mediere între factorii de decizie din domeniul sănătăţii publice şi societate. Acest departament analizează funcţionalitatea sistemului sanitar românesc, monitorizează şi evaluează strategia de sănătate publică, prezentând Preşedintelui propuneri pentru optimizarea implementării strategiei naţionale în domeniul sănătăţii publice, organizând grupuri de lucru sau comisii speciale de analiză precum şi dezbateri, mese rotunde şi conferinţe pe teme legate de sănătatea publică.

Conform Programului Prezidenţial, România are nevoie de punerea în aplicare cât mai rapidă a unei strategii naționale de sănătate care să privească investiția în sănătate ca pe o investiție în viitor, în vigoarea, energia și, implicit, prosperitatea națiunii. De aceea, Departamentul Sănătate Publică îşi propune crearea unui amplu proiect național de educație în scopul prevenției, care să aducă la un loc reprezentanții autorităților cu responsabilități conexe din domeniile sănătății, muncii și protecției sociale, alimentației, educației, ai organizațiilor nonguvernamentale specifice şi ai asociațiilor profesionale ale personalului medical.

Prin urmare, Departamentul asigură menţinerea relaţiilor de colaborare instituţională cu alte instituţii publice, organizaţii profesionale din domeniul sănătăţii publice şi reprezentanţi ai societăţii civile şi cooperează cu Guvernul României şi cu celelalte departamente din cadrul Administraţiei Prezidenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare ale politicii din domeniul sănătăţii. 

Consilier Prezidențial Diana Loreta Păun