Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale

Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale este structura Administraţiei Prezidenţiale care fundamentează acţiunea politică a Preşedintelui în vederea asigurării dreptului constituţional la identitate, de acces la cultură şi de dezvoltarea spirituală neîngrădită. Preşedintele recunoaşte valorile culturii naţionale şi diversitatea expresiilor sale ca sursă a demnităţii naţionale, coeziunii sociale şi dezvoltării durabile.

Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale urmăreşte buna funcţionare a instituţiilor publice responsabile de conservarea valorilor culturii naţionale și ocrotirea moştenirii culturale a minorităţilor, expresie a libertăţii şi exemplu al dialogului dintre culturi.

O sarcină specifică a Departamentului este aceea de a fundamenta acţiunea politică a Preşedintelui în relaţia sa cu toate cultele religioase, în respectul libertăţilor constituţionale fundamentale şi cu recunoaşterea şi potenţarea rolului acestora în dezvoltarea socială a României.

Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale este structura de specialitate a Administraţiei Prezidenţiale care se ocupă de configurarea cadrului de participare a Preşedintelui României la manifestările, acțiunile şi proiectele de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi sfârşitului Primului Război Mondial.

Consilier Prezidențial Sergiu Nistor